Strategi
Verohallinto

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 17.2.2021

Esikunta- ja oikeusyksikössä sijaitsevan strategisen tuen toimiston tehtävänä on tukea organisaatiota strategisten tavoitteiden saavuttamisessa, tukea strategisia kehityshankkeita sekä poistaa muutosta hidastavia esteitä. Strategin tavoitteena on tukea strategian toteutumista ja varmistaa sen jatkuva seuranta ja ohjaus.

Strategin tehtävänä on:
• kehittää strategian toimeenpanon mittausta ja tukea strategisten tavoitteiden purkamista taktisen tason tavoitteiksi
• ylläpitää ja seurata strategisen kehittämisen kokonaiskuvaa ja varmistaa johdon ajantasainen käsitys siitä
• varmistaa Verohallinnon kehityksen kohdentaminen strategisiin prioriteetteihin ja tukea strategista kehittämistä
• yhteensovittaa Verohallintotasoisen strategisen kehittämisen sisältöjä, estää päällekkäisyyksiä ja tunnistaa liittymäpintoja
• tunnistaa strategian toteutumisen esteitä organisaation eri tasoilla ja suunnitella toimenpiteitä niiden poistamiseksi
• kehittää mallia strategian toteutumisen esteiden havaitsemiseksi
• seurata alan ajankohtaista tutkimusta, kansainvälistä keskustelua ja kehitystä sekä tuoda parhaita käytäntöjä Verohallintoon ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön

Hakijalta odotamme:
• ylempää korkeakoulututkintoa
• kokemusta ja näyttöä toiminnan tavoitteellisesta ja tuloksellisesta kehittämisestä
• vahvaa osaamista ja kokemusta strategisesta kehittämisestä
• Verohallinnon toiminnan ja toimintojen yhteyksien tuntemusta
• kykyä hahmottaa kokonaisuuksia
• erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä verkostoitua
• sujuvaa suullista ja kirjallista esitystaitoa
• hyvää englannin kielen taitoa

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 15 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 5154,71 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tarjoamme sinulle joustava työajan, etätyöskentelymahdollisuuden, liikunta- ja kulttuuriedun, työmatkaedun, hierontaedun sekä ateriatuen. Tarjoamme sinulle lisäksi innostavan ja monipuolisen työympäristön, jossa voit kehittää omaa osaamistasi ja ammattitaitoasi.

Hakija voi esittää toiveen työskentelypaikasta.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot