(Poistunut julkaisusta)

Strategi, käyttäytymistieteet
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.2.2021

Esikunta- ja oikeusyksikössä sijaitsevan strategisen tuen toimiston tehtävänä on tukea organisaatiota strategisten tavoitteiden saavuttamisessa, tukea strategisia kehityshankkeita sekä poistaa muutosta hidastavia esteitä. Strategin tavoitteena on tukea Verohallinnon strategian toteuttamista käyttäytymistieteiden keinoin.


Strategin tehtävänä on:
- tunnistaa käyttäytymistieteiden hyödyntämiskohteita Verohallinnon toiminnassa
- tukea käyttäytymistieteiden keinoin Verohallinnon yhteistä käsitystä strategisesta suunnasta
- tukea käyttäytymistieteiden keinoin Verohallinnon strategista kehittämistä
- kehittää Verohallintotasoisia käyttäytymistieteiden hyödyntämisen käytäntöjä ja malleja
- kehittää käyttäytymistieteiden hyödyntämiseksi tarvittavia kyvykkyyksiä Verohallinnossa
- tunnistaa ja poistaa strategian toimeenpanon esteitä
- seurata alan kansainvälistä kehitystä ja tuoda parhaita käytäntöjä Verohallintoon

Hakijalta odotamme:
- ylempää korkeakoulututkintoa
- vahvaa käyttäytymistieteiden osaamista
- kokemusta ja näyttöjä käyttäytymistieteiden hyödyntämisestä toiminnan kehittämisessä
- kykyä hahmottaa kokonaisuuksia
- erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä verkostoitua
- sujuvaa suullista ja kirjallista esitystaitoa
- hyvää englannin kielen taitoa

Hakija voi esittää toiveen työskentelypaikasta.