(Poistunut julkaisusta)

Stiftsdekan
Domkapitlet i Borgå stift

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.2.2020

Domkapitlet lediganslår ett vikariat som stiftsdekan vid domkapitlet i Borgå stift 17.8.2020-16.8.2022

Stiftsdekanen skall vara präst i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samt ha avlagt högre pastoralexamen. En person med därmed jämförbar kompetens kan komma ifråga när det gäller ett vikariat. Stiftsdekanen skall ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Stiftsdekanen bör vara förtrogen med kyrkligt liv i allmänhet och i synnerhet med kyrkligt liv i Borgå stift samt dessutom vara förtrogen med utbildningsuppgifter. Av stiftsdekanen krävs god administrativ förmåga.

Stiftsdekanen är medlem av domkapitlet och deltar i domkapitlets interna verksamhet. Stiftsdekanen ansvarar för personalvården och personalutbildningen samt leder stiftsverksamheten.

Tjänsten söks hos domkapitlet senast 9.3.2020 kl. 15.00
E-post: borga.domkapitel@evl.fi (skicka ansökan i pdf format)
Domkapitlet i Borgå stift
PB 30, 06101 Borgå

www.borgastift.fi