(Poistunut julkaisusta)

Statistikexpert
Kirkkohallitus, Kirkon tutkimuskeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.7.2018

Kyrkans forskningscentral i Tammerfors är en självständig enhet inom Kyrkostyrelsen, som bedriver sådan forskning kring kyrkan, det religiösa livet och förändringarna i samhället som behövs för beslutsfattandet inom kyrkan och församlingarna och för utvecklandet av verksamheten. (http://sakasti.evl.fi/sacrista.nsf/sp2?open&cid=Content4794B6)

Vid Kyrkans forskningscentral lediganslås en befattning som

Statistikexpert

från och med 1.10.2018 eller enligt överenskommelse. Statistikexpertens uppgift är att behandla och analysera statistiskt material, administrera databaser och genomföra webbenkäter samt att framställa statistikgrafik. Statistikexperten administrerar också KFC:s elektroniska stipendieprogram. Till statistikexpertens uppgifter hör dessutom kundservice, ombrytning av publikationer samt att fungera som forskningscentralens IT-kontaktperson.

Av sökanden förutsätts

• för uppgiften lämplig högskoleexamen
• god färdigheter i kundservice och växelverkan
• förtrogenhet med databehandling och behandling av forsk-ningsmaterial
• kunskaper i Office-program och statistikprogram (t.ex. SPSS), ombrytnings- och grafikprogram (t.ex. Indesign) samt kartprogram
• erfarenhet av hur man framställer statistikgrafik och interaktiva statistiska visualiseringar
• kunnande om webbenkäter
• goda kunskaper i statistik
• insikter i programmering
• kunskaper i engelska språket inom det egna yrkesområdet.

Lönen för befattningen bestäms enligt kravgrupp 602 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal (grundlön 3 155,44 euro/månad). Utöver grundlönen betalas en årsbunden lönedel, som baserar sig på den valda personens arbetserfarenhet. Befattningen tillsätts med sex månaders prövotid. Innan befattningen tillträds ska den som valts visa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan ska riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas in senast 17.8.2018 kl. 16.15 via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen sakasti.fi/tyopaikat. Förfrågningar 6–9.8.2018: Kyrkans forskningscentral, direktör Hanna Salomäki, hanna.salomaki@evl.fi eller tfn 040 6881 496.