(Poistunut julkaisusta)

Speciallärare, Vindängen skola
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.1.2020

Speciallärare


Arbetsplats: Vindängens skola, Vindgränden 8 A, 02100 Esbo

Arbetstid enligt UKTA

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Behörighetskrav: Speciallärare

Lärarbehörigheterna fastställs i enlighet med förordningen nr 986/98 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

En lärare som undervisar i den grundläggande utbildningen skall ha utmärkt förmåga att använda skolans undervisningsspråk i tal och skrift.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Vi värdesätter förmåga att samarbeta.

Vindängens skola är en skola med 213 elever. Vi vill väcka, i varje elev, ett optimalt intresse för inlärning och samtidigt stärka elevens självkänsla. I arbetet betonas respektfullt bemötande, delaktighet - eget ansvar och social kompetens. I det dagliga arbetet ser vi till att alla upplever känsla av sammanhang, d.v.s. upplever det som sker som begripligt, hanterbart och meningsfullt. Vi har ett välfungerande samarbete med våra grannar i Vindängenhuset.