(Poistunut julkaisusta)

Speciallärare inom småbarnspedagogik, vikariat på Finno daghem
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.4.2019

Speciallärare inom småbarnspedagogik, vikariat på Finno daghem

Työavain 3-642-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 01.08.2019 (päättyy 30.04.2020)
Hakuaika päättyy 30.04.2019 kello 15:45
Finno daghem , Finländarvägen 4 02270 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Finno daghem är ett daghem med sju grupper varav fyra är integrerade smågrupper. Vi finns i samma byggnad som Finno skola, med ett brett mångprofessionellt kunnande. Speciallärare i integrerad förskolegrupp med barn med olika stödbehov. I gruppen jobbar en speciallärare, en lärare, en barnskötare och en gruppassistent. Som speciallärare ansvarar du för de barn som har extra stödbehov. Arbetet vi erbjuder på Finno daghem är ett visstidsvikariat med möjlig förlängning.


Kelpoisuusvaatimus: Behörighet i enlighet med lagen för småbarnspedagogik (540/2018). Behörighetskraven för lärare inom småbarspedagogik och utöver examen genomförda studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter som speciallärare och om vilka bestämmelser utfärdas genom förordning av statsrådet. eller pedagogie magisterexamen med specialpedagogik som huvudämne (utbildning till speciallärare inom småbarnspedagogik). I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras. Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään god samarbetsförmåga och flexibilitet i jobbet.

Arvostamme : På Finno daghem ser vi det enskilda barnets behov och erbjuder småbarnspedagogik med betoning på barnets egna förutsättningar. Varje individ, såväl barn som vuxen, uppmärksammas som den är. Vi värdesätter en positiv inställning till arbetet med barn i behov av extra stöd samt en god samarbetsförmåga i kontakten till vårdnadshavare och arbetskamrater.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2798,19
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45 min/vecka


Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö. Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja tehtävästä
Daghemsföreståndare, Gertrud Eriksson
046 877 3146
fornamn.efternamn@esbo.fi

Daghemsföreståndare Sus Nordling
050 321 7376