(Poistunut julkaisusta)

Speciallärare, Helsinge skola
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.1.2021

Vanda stad, Fostran och lärande, Svenskspråkiga servicen
Helsinge skola

Övitsbölevägen 3, 01510 Vanda

Anställningsförhållandets längd: ordinarie 01.08.2021 - 


Hej, du speciallärare! Letar du efter en arbetsplats med kunniga och trevliga kolleger? Vi välkomnar dig till Vanda för att arbeta i Helsinge skola.

Vi önskar anställa en speciallärare. Till ditt arbete hör att planera, genomföra och utvärdera undervisningen tillsammans med ämnes- och speciallärarna. Vår skola har en positiv och engagerad arbetsgemenskap och en trivsam atmosfär. Arbetet är organiserat enligt principen med delat ledarskap och styrs av en ledningsgrupp. Vi utvecklar ständigt vår skola och våra arbetssätt. Lärarna i vår skola planerar till stora delar undervisningen tillsammans och stöder varandra i arbetet. 

Helsinge skola har ca 280 elever och drygt 30 lärare. Skolan är välutrustad med modern teknik, vilket ger möjlighet till mångsidiga undervisningsmetoder. I samma skolcentrum finns Helsinge gymnasium. Skolcentret är beläget i en historiskt värdefull miljö i Helsinge kyrkoby men bussförbindelserna är goda längs Tusbyleden samt till bl.a. Dickursby.

Bekanta dig med vår skola här: https://www.sivistysvantaa.fi/helsingeskola/index.html

I Vanda, vårt lands fjärde största stad, samarbetar vi i olika nätverk och har mod att pröva på nya verksamhetssätt. Staden är en trygg arbetsgivare som erbjuder de anställda omfattande möjligheter att utveckla sitt kunnande. Undersökningar visar att stämningen är bra på arbetsplatserna i Vanda och enligt den nationella Kommun 10-undersökningen skulle 91 % av undervisningspersonalen inom den svenskspråkiga servicen rekommendera sin arbetsgivare. Vi arbetar enligt stadens värderingar: öppenhet, kurage, ansvarsfullhet och samhällsgemenskap.

Uppgifter om anställningen

Behörighetsvillkor: Behörighet enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/199

Villkoren i tjänsteförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA).

Tillstånd som krävs: Den utnämnda personen ska uppvisa ett giltigt utdrag ur brottsregistret. Före utnämningen ska ett godtagbart intyg över hälsotillståndet från företagshälsovården uppvisas.

Antalet anställningar: 1

Prövotid: Anställningen har 6 månader prövotid

Heltids-/deltidsarbete: heltid

Typ av anställning: Tjänsteförhållande

Arbetstid: I enlighet med det tjänste- och arbetskollektivavtal som tillämpas 

Kontaktinformation:
Rektor
Mursu, Marielle
040-5932877
fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Vanda är en ansvarsfull arbetsgivare. Vi stöder våra anställdas välbefinnande och kompetens, och främjar en god atmosfär inom arbetsgemenskaperna. Vi utvecklar ständigt vårt chefsarbete.
Skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Videointervju kan användas i rekryteringsprocessen.