(Poistunut julkaisusta)

Sovellusasiantuntija
Maanmittauslaitos

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.10.2019

Miltä kuulostaisi työskennellä suunnannäyttäjänä yhteiskunnan hyväksi?

Maanmittauslaitoksessa tuotetaan tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tietoja, huolehdimme omistusoikeuksien rekisteröinneistä ja kiinnityksistä, tuotamme kartta-aineistoja sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta. Työntekijöitä meillä on noin 1 650 ympäri Suomen.

Maanmittauslaitoksen Tietotekniikkapalvelukeskus Mitpa vastaa Maanmittauslaitoksen omista tietojärjestelmistä, tietohallinnosta, laitostasoisten kehittämishankkeiden toteuttamisesta sekä tuotannon tuki- ja informaatiopalveluista.

Palvelukeskuksen Sovelluspalvelut-tulosyksikkö vastaa sovellusten käytettävyyden ja jatkuvuuden turvaamisesta, tietovarastojen hallinnoinnista, sähköisestä asioinnista sekä tietojärjestelmien ja palveluiden kehittämisestä.

Tutustu Maanmittauslaitokseen

Tehtävän kuvaus

Haemme sovelluspalveluihin talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen sovellusasiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen. Tehtävä alkaa 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan.

Työtehtävä sisältää:

• laskutusjärjestelmän muutosten määrittelyä ja toiminnallisuuksien kehittämistä

• sovelluksen ylläpitoa ja yhteydenpitoa sovellustoimittajiin

• työryhmätyöskentelyä ja osallistumista projekteihin laskutusjärjestelmän asiantuntijana

• käyttöohjeistuksen laadintaa ja laskutusjärjestelmän kouluttamista

• järjestelmän vakauden varmistamista ja yhteistyötä palvelin- ja tietoliikenneylläpitäjien kanssa

• versiovaihtojen ja muutosten testausten valmistelua ja organisointia

Toivomme hakijalta

• tehtävään soveltuvaa tutkintoa tai tehtävää vastaavaa työkokemusta

• testausosaamista ja kykyä laatia testitapauksia

• määrittely- ja dokumentointiosaamista

• tietokanta ja sql-osaamista

• teknistä osaamista liittymistä ja sovellusympäristöjen teknisistä yksityiskohdista

• kykyä laatia järjestelmän käyttöohjeita ja valmiuksia kouluttaa käyttäjiä

• tietoturva-asioiden hyvää perusosaamista

• kykyä selvittää ongelmia ja ottaa nopeasti haltuun järjestelmien kehittämisvastuita

• halua oppia uutta ja jakaa omaa tietämystään

• hyviä tiimityöskentelytaitoja 

• aitoa innostusta järjestelmien kehittämiseen

• vastuuntuntoa, paineensietokykyä ja systemaattisuutta

Luemme eduksi

Osaamisen Maanmittauslaitoksen sisäisestä laskennasta ja taloushallinnon prosesseista sekä SonetPremium-järjestelmästä.

Tehtävän hakeminen

Tutustu paikkaan (ID 30-343-2019) valtiolle.fi -sivustolla ja hae tehtävää viimeistään 24.10.2019 klo 16:15 mennessä.

Palkkaus

Palkkaus on Maanmittauslaitoksen palkkausjärjestelmän tyyppitehtävän 10 tai 105 mukainen osaamisesta ja kokemuksesta riippuen. Tyyppitehtävässä vaihtelu perustuu henkilökohtaisen suoriutumisen osuuteen, joka on 0-45 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Tyypillisesti henkilökohtaisen suoriutumisen osuus on 17 %, jolloin kokonaispalkka tyyppitehtävässä 10 on noin 3 600 euroa/kk ja tyyppitehtävässä 105 noin 3 930 euroa/kk.

Edut

Olemme moderni, vakaa ja luotettava työpaikka. Meillä on mahdollista tehdä työtä ajasta ja paikasta riippumatta luottamuksen hengessä. Työajoissamme on joustoa, ja työ- ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittaminen koetaan meillä erittäin hyväksi. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin sekä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. 

Tutustu Maanmittauslaitokseen työpaikkana

Toimipaikka

Työskentelypaikkakunta on ensisijaisesti Helsinki, mutta myös muut Maanmittauslaitoksen toimipaikat ovat mahdollisia.

Lisätietoja 

palvelupäällikkö Nina Bärlund-Vihtola 

+358 40 521 8753