(Poistunut julkaisusta)

Sovellusasiantuntija
Maanmittauslaitos

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.4.2018

Miltä kuulostaisi työskennellä suunnannäyttäjänä yhteiskunnan hyväksi?

Maanmittauslaitoksessa tuotetaan tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista. Työntekijöitä meillä on noin 1 800 ympäri Suomen.

Maanmittauslaitoksen Tietotekniikkapalvelukeskus Mitpa vastaa Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmistä, tietohallinnosta, laitostasoisten kehittämishankkeiden toteuttamisesta sekä tuotannon tuki- ja informaatiopalveluista.

Palvelukeskuksen Sovelluspalvelut-tulosyksikkö vastaa sovellusten käytettävyyden ja jatkuvuuden turvaamisesta, tietovarastojen hallinnoinnista, sähköisestä asioinnista sekä tietojärjestelmien ja palveluiden kehittämisestä.
 

Tehtävän kuvaus

Haemme sovellusasiantuntijaa Kansallisen maastotietokannan (KMTK) tietojärjestelmien kehittämiseen, ylläpitoon ja jatkuvuuden hallintaan ajalle 7.5.-31.12.2019.

Kansallinen maastotietokanta on digitaalinen, yhtenäinen ja nykypäivän tarpeita vastaava paikkatietovaranto, joka siirtää paikkatiedot paperisesta 2D-maailmasta digitaaliseen 3D-maailmaan. Kansallinen maastotietokanta luodaan KMTK-ohjelmassa, joka on Paikkatietoalusta-hankkeen osahanke. Kansallinen maastotietokanta koostuu maastotietokohteiden lisäksi osoitteista, paikannimistä, kiintopisteistä, ilmakuvista, korkeusmalleista ja laserkeilausaineistoista.

Sovellusasiantuntijana työtehtäväsi tulevat liittymään monipuolisesti KMTK-aineistojen käsittelyprosessien rakentamiseen, erilaisten rajapintojen ja aineistojen liittämiseen KMTK-tietojärjestelmään, tietomallinnukseen ja tietomallimuutosten automatisointiin sekä paikkatiedon laadun hallintaan.

Työ soveltuu myös vastavalmistuneelle tai lähellä valmistumista olevalle opiskelijalle, jonka on mahdollista työskennellä suurimman osan ajasta kokopäiväisesti.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

 • Vahvaa kiinnostusta tietomallinnukseen ja tietomallimuunnoksiin
 • Perustietoja paikkatietostandardeista, rajapintateknologioista ja paikkatietoformaateista
 • Paikkatietoihin liittyviä opintoja
 • Osaamista relaatiotietokannoista, esimerkiksi PostgreSQL/PostGIS

Erityisesti edellytämme

 • Intohimoa oppia uutta
 • Oma-aloitteisuutta sekä vahvoja yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja
 • Määrätietoista vastuunkantoa tehtävien maaliin viemisessä ja dokumentoinnissa
 • Kiinnostusta ohjelmistokehityksen teknologioihin ja menetelmiin

Eduksi luemme

 • Kokemuksen ETL-prosesseista
 • Dokumentointi- ja mallinnusosaamisen
 • Kokemuksen Linux- tai Windows-palvelinympäristöistä
 • Kokemuksen jatkuvien palvelujen ylläpidosta
 • Ohjelmointiosaamisen

Työssä tarvittava kielitaito

Hyvä suomen ja englannin kielen hallinta.

Palkkaus

Palkkaus määräytyy Maanmittauslaitoksen palkkausjärjestelmän tyyppitehtävän 10, 105 tai 11 mukaan hakijan osaamisesta ja kokemuksesta riippuen. Tyyppitehtävän 10 palkka on 3027,56€/kk, tyyppitehtävän 105 palkka on 3306,62€/kk ja tyyppitehtävän 11 palkka on 3585,67€/kk, jonka lisäksi maksetaan henkilökohtaisen suoriutumisen osuutta, joka on normaalilla suoritustasolla 17 % ensin mainitusta tehtäväkohtaisesta palkasta (vaihteluväli 0-45 %).

Edut

Olemme moderni työpaikka. Meillä on mahdollista tehdä työtä ajasta ja paikasta riippumatta luottamuksen hengessä. Työajoissamme on joustoa, ja työ- ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittaminen koetaan meillä erittäin hyväksi. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin sekä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.