(Poistunut julkaisusta)

Sovellusasiantuntija, testausvastaava
Maanmittauslaitos

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.10.2019

Miltä kuulostaisi työskennellä suunnannäyttäjänä yhteiskunnan hyväksi?

Maanmittauslaitoksessa tuotetaan tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tietoja, huolehdimme omistusoikeuksien rekisteröinneistä ja kiinnityksistä, tuotamme kartta-aineistoja sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta. Työntekijöitä meillä on noin 1 650 ympäri Suomen.

Maanmittauslaitoksen Tietotekniikkapalvelukeskus Mitpa vastaa Maanmittauslaitoksen omista tietojärjestelmistä, tietohallinnosta, laitostasoisten kehittämishankkeiden toteuttamisesta sekä tuotannon tuki- ja informaatiopalveluista.

Palvelukeskuksen Sovelluspalvelut-tulosyksikkö vastaa sovellusten käytettävyyden ja jatkuvuuden turvaamisesta, tietovarastojen hallinnoinnista, sähköisestä asioinnista sekä tietojärjestelmien ja palveluiden kehittämisestä.

Tutustu Maanmittauslaitokseen

Tehtävän kuvaus

Etsimme sovelluspalveluihin kyvykästä ja oppimishaluista testausvastaavaa vakituiseen työsuhteeseen 2.12.2019 alkaen (tai sopimuksen mukaan).

Työtehtävänäsi on toimia sovelluskehitykseen liittyvän testauksen ja laadunvarmistuksen koordinoivana asiantuntijana ammattitaitoisessa seitsemän hengen ryhmässä.

Työtehtävässä pääset osallistumaan hyvin monipuolisiin projekteihin ja testausmenetelmien kehittämiseen. Maanmittauslaitos yhteiskunnan tukipilarina vastaa kiinteistöjen ja asunto-osakeyhtiöiden ominaisuus- ja omistustiedoista ja muodostaa Suomen vakuusjärjestelmän perustan.

Toivomme hakijalta

  • testaus- ja laadunvarmistusmenetelmien monipuolista osaamista
  • kykyä ottaa vastuuta kaikista testauksen vastuualueista (hyväksymis-, järjestelmä-, integraatio-, ja suorituskykytestaus)
  • kykyä ottaa testauksen kokonaisvastuu palvelusta, edellyttää myös sidosryhmäyhteistyötä
  • hyviä yhteistyötaitoja ja määrätietoista työotetta
  • testaushallinnan työkalujen tuntemusta (JIRA, Confluence)
  • web-standardien ja rajapintatekniikoiden yleisosaamista
  • intoa palveluiden jatkuvaan parantamiseen
  • kykyä suunnitella ja dokumentoida ratkaisut
  • tietoturva-asioiden hyvää perusosaamista
  • tehtävään soveltuvaa tietoteknistä tutkintoa tai pitkää kokemusta vastaavanlaisesta tehtävästä

Luemme eduksi

Kokemus ohjelmoinnin ja käyttöjärjestelmien perusteiden hallinnasta (Java, JavaScript, Win-dows, Linux).

Tehtävän hakeminen

Tutustu paikkaan (ID 30-340-2019) valtiolle.fi -sivustolla ja hae tehtävää viimeistään 31.10.2019 klo 16:15 mennessä.

Palkkaus

Palkkaus on Maanmittauslaitoksen palkkausjärjestelmän tyyppitehtävän 105 tai 11 mukainen hakijan osaamisesta ja kokemuksesta riippuen. Tyyppitehtävässä vaihtelu perustuu henkilökohtaisen suoriutumisen osuuteen, joka on 0-45 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Tyypillisesti henkilökohtaisen suoriutumisen osuus on 17 %, jolloin kokonaispalkka tyyppitehtävässä 105 on noin 3892 euroa/kk ja tyyppitehtävässä 11 noin 4220 euroa/kk.

Edut

Olemme moderni, vakaa ja luotettava työpaikka. Meillä on mahdollista tehdä työtä ajasta ja paikasta riippumatta luottamuksen hengessä. Työajoissamme on joustoa, ja työ- ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittaminen koetaan meillä erittäin hyväksi. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin sekä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. 

Tutustu Maanmittauslaitokseen työpaikkana

Toimipaikka

Helsinki

Lisätietoja 

Sovellusasiantuntija Jani Lindholm
+35850 351 8657
jani.lindholm@maanmittauslaitos.fi