(Poistunut julkaisusta)

Sovellusarkkitehti
Oral Hammaslääkärit Oyj

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.4.2018

Haemme vakituiseen työsuhteeseen pääkonttorillemme Espoon Otaniemeen Tietohallinto-yksikköömme sovellusarkkitehtia

Tietohallinnon sovelluskehitystiimimme on vastuussa Oralin sovelluskokonaisuuden, rajapintojen ja järjestelmien välisten integraatioiden ylläpidosta ja kehittämisestä.

Vastuualueeseesi sisältyy mm.;

 • ymmärtää Oralin sovellus- ja integraatiokokonaisuutta kokonaisvaltaisesti
 • työskennellä liiketoiminnan ja kliinisen työn edustajien kanssa tarpeiden ja vaatimusten ymmärtämiseksi
 • suunnitella ja jalkauttaa sovellus- ja integraatioarkkitehtuurin kehitysstrategia hyödyntäen kaupallisia sovelluksia, räätälöityjä komponentteja ja integraatioita
 • arvioida hyödynnettävien ratkaisujen soveltuvuutta ja teknistä kestävyyttä
 • suunnitella ja/tai uudistaa skeemoja, datamalleja ja data-arkkitehtuuria
 • suunnitella ja/tai uudistaa integraatioita ja integraatioarkkitehtuuria
 • omistaa ja hallita Oralin ohjelmointirajapintoja 
 • toimia sovelluskehitystiimin esimiehenä ja ohjata tiimin työtä
 • vastata sovelluskehityksen budjetista.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytämme;

 • vähintään opistoasteista ohjelmistoalan tutkintoa
 • vähintään viiden vuoden työkokemusta sovellus- ja integraatioarkkitehtuurin kehittämisestä
 • kokemusta sovelluskehityksestä, SQL-tietokannoista, rajapinnoista, integraatioista ja integraatioalustoista
 • kokemusta end-to-end ratkaisujen rakentamisesta kaupallisten sovelluksia ja räätälöityjä ratkaisuja hyödyntäen
 • kokemusta pilvipohjaisista asiakkuuden hallintaan (CRM) ja toiminnan ohjaukseen liittyvistä järjestelmistä
 • modernien ohjelmointikielten ja -kehysten osaamista (mm. .NET, C#, Python, JavaScript, AngularJS, Django ja vastaavat)
 • alan tietoturvavaatimusten ja -ratkaisujen tuntemusta
 • kokemusta projektinhallinnasta, prototyyppauksesta ja testauksesta
 • kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja systeemin vuorovaikutussuhteita
 • hyviä ongelmanratkaisutaitoja ja itsenäistä työotetta.

Hakijan eduksi katsomme lisäksi erinomaiset vuorovaikutustaidot sekä selkeän kommunikoinnin.  Esimieskokemus ja terveydenhuoltoalan sekä hammaslääkäritoiminnan tuntemus luetaan eduksi.  Sujuva englanninkielentaito on plussaa.

Lähetä hakemuksesi 4.5.2018 mennessä. Lisätietoja tehtävästä antaa tietohallintopäällikkö Tuomas Heinricius puh. 050 358 2535.

 

.