Sosionomi Hoivan Kuninkaankallioon

Diakonissalaitos