(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.1.2021

Tehtävän kuvaus

Palvelutarpeen arviointi on lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta merkittävää työtä. Arviointityö sopii hyvin työuran eri vaiheissa olevalle sosiaalityöntekijälle, joka pitää nopeasti vaihtelevasta työstä, ja jolla on kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä tai erilaisissa verkostoissa.

Sosiaalityöntekijänä vastaat palvelutarpeen arvioinnin asiakastyöstä, selvitysprosessin etenemisestä sekä tarvittaessa kiireellisistä toimenpiteistä. Työhösi kuuluu myös konsultaatiota, ohjausta, neuvontaa ja lyhytaikaisen tuen tarjoamista arvioinnin aikana. Asiakkaalla on mahdollisuus saada palvelua tarvittaessa myös virka-ajan ulkopuolella.

Moniammatilliseen tiimiimme kuuluu yhdeksän sosiaalityöntekijää, sairaanhoitaja, perheneuvolan psykologi ja sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja ja johtava sosiaalityöntekijä. Arvioinnin aikana tarjoamme perheille myös moniammatillista tukea. Moniammatillinen työskentely mahdollistaa sosiaalityöntekijälle kiinnostavan mahdollisuuden uuden oppimiseen.

Työtäsi tukevat hyvät ja toimivat rakenteet, kuten säännölliset työryhmän kokoukset, lähiesihenkilön tuki ja ulkopuolinen työnohjaus. Parityö on vahvuutemme, ja työparin saat tarpeen mukaan joko yhteistyökumppaneistamme tai työryhmämme sisältä. Helsingissä saat työhösi tarvittaessa juridista tukea oman toimialamme lakimiehiltä.

Joustava työaika tukee työsi suunnittelua ja jaksamista. Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan etätyötä. Saat meillä kaupungin monipuoliset henkilöstöedut ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Helsingin kaupungilla sinua odottaa edullinen työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan. Tarjoamme käyttöösi myös HSL:n työsuhdematkalipun.

Toimipisteemme sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien äärellä Kalliossa. Kallion virastotalossa on työntekijöiden käytettävissä kuntosali ja henkilöstöravintola.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-60-21. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13.


Kelpoisuusehto:

Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun. Lisäksi tiimissämme on tarjolla myös runsaasti osa-aikatyötä kevään 2021 aikana, jolloin siirrymme uuteen Apotti tietojärjestelmään.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi:
- kokemuksen lastensuojelusta ja lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnista
- Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän tuntemuksen

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

johtava sosiaalityöntekijä Jaana Toivio, p. 050 352 5957, jaana.toivio@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi/sosiaalityontekijaksi-helsinkiin/