(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.1.2021

Tehtävän kuvaus

Lastensuojelun keskitetty palvelujen asiakasohjausyksikkö vastaa sekä erityisen tuen ja lastensuojelun avohuollon palvelujen että akuuttien sijaishuoltopalvelujen järjestämisestä helsinkiläisille lastensuojelun asiakaslapsille. Tiimimme sosiaalityöntekijät vastaavat lisäksi vastaanottoperheiden rekrytoinnista, perheselvitysten tekemisestä ja valmennuksesta.

Nyt haettavana oleva sijaisuus keskittyy virka-aikaiseen päivystysluonteiseen asiakasohjaukseen, eli kiireellisten sijaishuoltopaikkojen, akuuttiperhetyön sekä tarvittaessa perhekuntoutuksen järjestämiseen. Lisäksi tavoitteena on lisätä kertyvän tiedon koostamista ja sosiaalista raportointia. Toteutat asiakasohjaustyötä puhelimitse Genesys-soittojärjestelmän kautta.

Vastaanoton asiakasohjaus on lastensuojelutyötä, jossa asiakkaanasi ovat lasten vastuusosiaalityöntekijät koko Helsingistä. Se on ainutlaatuinen näköalapaikka tarkastella lastensuojelun kenttää uudesta, erilaisesta tulokulmasta etäämmällä asiakastyöstä ja silti prosessien keskiössä. Yksikkömme on vahvasti kehittyvä toimipiste, jossa tiedon tuotannon ja palveluprosessien kehittämisessä mukana olemisen mahdollisuudet ovat loistavat.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin omien vastaanottoyksiköiden, akuuttiperhetyön ja vastaanottoperhetoiminnan työryhmien kanssa. Lisäksi teemme yhteistyötä lähikuntien sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Vastaanoton asiakasohjauksessa itsenäinen työote on vahvuutesi, vaikka et koskaan teekään töitä yksin. Mukanasi toivomme sinun tuovan reippaan työotteen, kokemusta ja näkemystä lastensuojelusta sekä positiivisen ja oppimismyönteisen asenteen.

Helsingin kaupungilla sinua odottavat monipuoliset henkilöstöedut ja edullinen työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-17-21. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Lisäksi edellytämme:

- Kokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä
- Hyviä vuorovaikutustaitoja
- Teknisiä valmiuksia käyttää asiakastietojärjestelmää ja perustoimisto-ohjelmistoja

Luemme eduksi:

- Helsingin lastensuojeluorganisaation tuntemuksen
- Effica- ja/tai Apotti-järjestelmän osaamisen

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

12.-15.1.2021 johtava sosiaalityöntekijä Pia Gripenberg: ensisijaisesti pia.gripenberg@hel.fi (tai tarvittaessa p. 040 481 0762) 18.-25.1.2021 vs. johtava sosiaalityöntekijä Meeri Kuikka: meeri.kuikka@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi/sosiaalityontekijaksi-helsinkiin/