(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.1.2021

Tehtävän kuvaus

Suomen ensimmäinen, suurin ja kokenein sosiaalipäivystys hakee lisävahvistusta huipputiimiinsä! Haemme sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan 1.3.2021 lukien tai sopimuksen mukaan.

Helsingin sosiaalipäivystys aloitti toimintansa vuonna 1963 yhden sosiaalityöntekijän työpanoksella. Vuonna 2021 meidän tiimissämme on jo 17 sosiaalityöntekijää, joiden esihenkilöinä toimii kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää.

Helsingin sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijät arvioivat välttämättömän ja kiireellisen sosiaalipalvelujen tarpeen virka-ajan ulkopuolella sekä tekevät mahdolliset toimenpiteet. Avun tarve voi liittyä lapsen turvattomiin olosuhteisiin, lapsen tai nuoren huolestuttavaan käyttäytymiseen, perheväkivaltaan, tai aikuisen tai ikäihmisen sosiaalihuollon tarpeeseen. Päivystävä sosiaalityöntekijä työskentelee ennakoimattomissa ja äkillisissä tilanteissa, joissa edellytetään kykyä kokonaisvaltaiseen ja nopeaan arviointiin, yksilölliseen harkintaan ja päätöksentekoon paineen alla.

Työ on vaihtelevaa ja mielenkiintoista. Sosiaalipäivystyksessä sosiaalityöntekijä pääsee käyttämään monipuolisesti osaamistaan asiakastyössä. Sen lisäksi sosiaalipäivystys on ainutlaatuinen näköalapaikka sosiaalityön ilmiöihin ja yhteiskunnan muutoksiin.

Sosiaalipäivystykselle kuuluu valmiussuunnitelman mukaisesti suuronnettomuusvalmius 24/7 yhdessä kriisipäivystyksen kanssa. Teemme tiivistä yhteistyötä mm. hätäkeskuksen, poliisin, pelastuslaitoksen sekä virka-aikaisten sosiaalipalvelujen kanssa. Yhteistyökumppaneiden kirjo on laaja.

Työ on kolmivuorotyötä ja sitä tehdään kokeneen ja osaavan työparin sekä tiimin kanssa. Kolmivuorotyöstä maksetaan KVTES:in mukaisesti ilta-, yö- ja viikonloppulisät. Työryhmämme toteuttaa yhteisöllistä työvuorosuunnittelua. Sen tavoitteena on parantaa työntekijän vaikutusmahdollisuuksia omiin työaikoihin sekä lisätä vaikutusmahdollisuuksia työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen.

Helsingin kaupungilla sinua odottavat monipuoliset henkilöstöedut ja edullinen työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-2-21. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Edellytämme laaja-alaista kokemusta sosiaalityöstä, erityisesti lastensuojelusta. Lisäksi edellytämme erinomaisia yhteistyötaitoja sekä kykyä tehdä pari- ja tiimityötä. Edellytämme myös kykyä ja kokemusta kohdata kriisissä olevia asiakkaita.

Luemme eduksi Helsingin palvelujärjestelmän tuntemisen ja kehittämismyönteisyyden.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

johtava sosiaalityöntekijä Pia Korkala, pia.korkala@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi