(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.12.2020

Tehtävän kuvaus

Tule mukaan tekemään Suomen parasta jälkihuoltoa! Tarjolla on sosiaalityöntekijän sijaisuus Helsingin jälkihuollossa.

Jälkihuollolla tarkoitetaan sijaishuollon tai pitkän avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen tarjottavaa kokonaisvaltaista tukea lapselle tai nuorelle. Jälkihuollon tarkoituksena on tukea lapsen kotiutumista sijaishuollosta tai auttaa aikuistuvaa nuorta saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäisen elämän aloittamiselle.

Jälkihuollossa työskentelee tällä hetkellä kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää, 19 sosiaalityöntekijää sekä 24 sosiaaliohjaajaa. Työryhmäämme kuuluu lisäksi perheterapeutti ja terveydenhoitaja.

Työskentelemme työnjaollisissa tiimeissä, joissa jokaisessa tiimissä on 1.1.2021 alkaen viisi sosiaalityöntekijää ja kuusi sosiaaliohjaajaa. Tiimien esihenkilöinä toimivat johtavat sosiaalityöntekijät. Tarjoamme itsenäisen ja vastuullisen työtehtävän sekä ammattitaitoisen työyhteisön.

Helsingin kaupungilla sinua odottavat monipuoliset henkilöstöedut ja edullinen työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-657-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme vuorovaikutustaitoja sekä paineensietokykyä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Johtava sosiaalityöntekijä Taneli Karinen, p. 040 679 5216

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi