(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Kauniaisten kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.12.2020

Tervetuloa tekemään laaja-alaista sosiaalityötä pääkaupunkiseudulle! Haemme sosiaalipalveluihin yhdennettyyn sosiaalityöhön vakituiseen virkaan neljättä sosiaalityöntekijää. Meillä yhdennetty sosiaalityö tarkoittaa asiakasperheiden palvelutarpeen arviointia, suunnittelua ja toteuttamista kokonaisvaltaisella työotteella. Lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen perhesosiaalityön lisäksi kullakin sosiaalityöntekijällä on erityisosaamisen alueensa kuten vammaispalvelu, maahanmuuttajien sosiaalityö, päihde- ja mielenterveyssosiaalityö.

Lastensuojelua tehdään systeemisen toimintamallin mukaan tiimityönä, johon kuuluvat sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaaja ja perheterapeutti. Valtaosa asiakastyöstä tehdään parityönä. Työryhmäämme kuuluu lisäksi kaksi työikäisten sosiaaliohjaajaa, lastenvalvoja ja palvelusihteeri.

Työnohjaus on järjestetty. Kauniainen liittyy Apottiin keväällä 2021.

Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Kielitaitovaatimuksina on suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen taito.

Etsimme laillistettua sosiaalityöntekijää sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukaisesti. Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Kelpoisuusehdot täyttävän työntekijän tehtäväkohtainen palkka on 3643,92 euroa/kk.

Kunnassa on työsuhdeasuntoja.

Työn aloittaminen mahdollisimman pian, sopimuksen mukaan. Koeaika 6 kk.