(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Kauniaisten kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.12.2020

Tervetuloa tekemään laaja-alaista sosiaalityötä pääkaupunkiseudulle!

Haemme sosiaalipalveluihin yhdennettyyn sosiaalityöhön vakituiseen virkaan kokenutta sosiaalityöntekijää, jolla on asiakastiimien vetovastuu ja joka toimisi sosiaalipalvelupäällikön sijaisena.  

Lastensuojelua tehdään systeemisen toimintamallin mukaan tiimityönä, johon kuuluvat sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaaja ja perheterapeutti. Valtaosa asiakastyöstä tehdään moniammatillisesti ja parityönä. Lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen perhesosiaalityön lisäksi jokaisella neljällä sosiaalityöntekijällä on erityisosaamisen alueensa, kuten maahanmuuttajien sosiaalityö, päihde- ja mielenterveyssosiaalityö tai vammaispalvelu. Työryhmäämme kuuluu lisäksi kaksi työikäisten sosiaaliohjaajaa, lastenvalvoja ja palvelusihteeri.

Meillä yhdennetty sosiaalityö tarkoittaa asiakasperheiden palvelutarpeen arviointia, suunnittelua ja toteuttamista kokonaisvaltaisella työotteella. Työnohjaus on järjestetty.

Hakijalta edellytämme kokemusta lastensuojelutyöstä. Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Kielitaitovaatimuksina on suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Etsimme laillistettua sosiaalityöntekijää sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukaisesti. Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi. 

Kelpoisuusehdot täyttävän työntekijän tehtäväkohtainen palkka on 3650 euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan korvaus laajennetusta vastuualueesta.

Kunnassa on työsuhdeasuntoja.

Työn aloittaminen 21.12.2020 tai sopimuksen mukaan. Koeaika 6 kk.

Kauniainen on savuton työnantaja.
Kauniainen työnantajana edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.