(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.11.2020

Tehtävän kuvaus

Lännen aikuissosiaalityön tiimi 1 hakee sosiaalityöntekijää kahden vuoden sijaisuuteen ajalle 1.1.2021 - 31.12.2022.

Tiimiimme kuuluu kolme sosiaalityöntekijää, neljä sosiaaliohjaaja, yhdyskuntatyöntekijä, asukastilan ohjaaja sekä johtava sosiaalityöntekijä.

Sosiaalityöntekijän asiakkaita ovat yli 30-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat länsihelsinkiläiset. Asiakkaan palveluntarve arvioidaan, ja arvioinnin pohjalta tehdään sosiaalityön suunnitelma sekä aloitetaan suunnitelmallinen työskentely. Tavoitteena on toimintakyvyn vahvistaminen ja itsenäisen selviytymisen tukeminen asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Tarvittaessa asiakasta tuetaan täydentävällä tai ehkäisevällä toimeentulotuella. Asiakastapaamiset tapahtuvat Haagan palvelupisteen toimistossa, asiakkaan kotona tai muussa sovitussa paikassa. Työssä on mahdollisuus liikkuvaan työhön, ja etätyötä tehdään ryhmittäin ja viikoittain.

Yksilökohtaisen asiakastyön lisäksi työ sisältää yhteistyötä lännen muiden tiimien kanssa sekä muuta viranomais- ja verkostotyötä. Toimintatapamme on parityö, jota tehdään myös yli tiimirajojen sekä eri verkostoissa. Työn tukena on oma tiimi, esimies ja työnohjaus. Helsingin kaupunki tarjoaa myös monipuolista koulutusta.

Arvostamme intoasi aikuissosiaalityöhön ja sen kehittämiseen!

Toimipisteemme, Haagan palvelupiste, sijaitsee Pohjois-Haagan juna-aseman vieressä hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Toimipisteessä työntekijöillä on omat työhuoneet. Tarjoamme liukuvan työajan ja kaupungin monipuoliset henkilöstöedut, kuten työsuhdematkalipun, lounasedun ja liikuntapalveluita sekä mahdollisuuden kehittää omaa työnkuvaa ja tiimityötä. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden edulliseen työsuhdeasuntoon, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-595-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä, asiakaslähtöistä työorientaatiota.

Luemme eduksesi Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän tuntemuksen sekä sosiaalisen median osaamisen rakenteellisessa työssä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

johtava sosiaalityöntekijä Kaija Mannerström, puh. 040 648 2605 kaija,mannerstrom@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi