Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 18.11.2020

Tehtävän kuvaus

Tule mukaan tekemään Suomen parasta jälkihuoltoa! Meidän jokaisella nuorellamme on nimetty vastuusosiaalityöntekijä ja kaikille tarvitseville on tarjolla sosiaaliohjausta.

Etsimme sosiaalityöntekijää vakituiseen tehtävään 1.1.2021 lukien tai sopimuksen mukaan. Virka siirtyy meille perhehoidosta, jonka asiakkaista myös osa siirtyy Sinulle.

Kehitämme tiimityöskentelyämme sekä asumis- ja muita palvelujamme. Pilotoimme systeemistä lastensuojelun mallia ja kehitämme palveluprosessia asiakkaidemme tarpeisiin vastaten. Systeeminen malli perustuu suhdeperustaisuuteen ja vuorovaikutussuhteen luomiseen. Myös moneen muuhun kehittämiseen on mahdollista päästä mukaan: uudistamme asumismuotoja, kokemusasiantuntijuustoimintaa, sosiaalista raportointia ja digipalveluja. Lisäksi aloitamme yksikössämme perhehoidosta siirtyvien työn kehittämisen.

Työryhmässämme työskentelee tällä hetkellä 19 sosiaalityöntekijää, 24 sosiaaliohjaajaa, 2 johtavaa sosiaalityöntekijää ja johtava ohjaaja. Perheterapeutti työskentelee työryhmässämme kahtena päivänä viikossa, ja lisäksi meillä on oma terveydenhoitaja. Yksikkömme on kasvanut viime vuosina, ja tällä hetkellä meillä on noin 900 16-24-vuotiasta asiakasta. Asiakasmäärämme kasvaa ennusteen mukaan noin 250 nuorella vuodessa seuraavien vuosien aikana, joten haemme vahvistukseksi uusia sosiaalityöntekijän virkoja. Kullakin vastuusosiaalityöntekijällä on asiakkaanaan noin 50 nuorta.

Jälkihuollossa saat työsi tueksi osaavat ja innostuneet työntekijät sekä esihenkilöt. Meillä on vankkaa kokemusta lastensuojelusta, lastensuojelun jälkihuollosta sekä kehittämistyöstä.

Löydät meidät Instasta nimellä jalkihuolto_hki.

Helsingin kaupungilla sinua odottavat monipuoliset henkilöstöedut ja edullinen työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-580-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja paineensietokykyä.

Luemme eduksi aikaisemman kokemuksen lastensuojelusta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

johtavat sosiaalityöntekijät Minna Manelius, minna.manelius@hel.fi ja Taneli Karinen, taneli.karinen@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi/sosiaalityontekijaksi-helsinkiin/

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot