Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 16.11.2020

Tehtävän kuvaus

Haemme sosiaalityöntekijää perhesosiaalityön vakituiseen virkaan Vuosaaren perhekeskukseen 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Perhesosiaalityössä toimit sosiaalihuoltolain mukaisesti erityistä tukea tarvitsevan lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja teet suunnitelmallista muutostyötä yhteistyössä lasten, perheiden ja yhteistyöverkostojen kanssa.

Helsingin kaupungilla perhesosiaalityö on vakiintunut osa palveluverkostoa. Perhesosiaalityön työryhmässä työskentelee tällä hetkellä 18 sosiaalityöntekijää ja kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää. Perhesosiaalityön työryhmä toimii Helsingissä kuudessa eri toimipisteessä. Vuosaaressa perhekeskuksessa sinua odottaa jaettu työhuone osaavan ja huumorintajuisen työparin kanssa. Vuosaaren perhekeskuksessa moniammatillisuus ja yhteistyö muiden palveluiden kanssa on sujuvaa ja helppoa eri palveluiden ollessa lähellä toisiaan.

Työssäsi perhesosiaalityössä vastaat lapsen asiakassuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä ja tarvittavien palvelujen ja tukitoimien (mm. perhetyö, kotipalvelu, tukiperhe ja tukihenkilö) suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioimisesta. Työn tavoitteena on, että erityisen tuen asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä saavat tarvitsemansa tuen ja avun ja omien voimavarojen käyttö vahvistuu. Työ sopii sinulle, joka pidät moniammatillisesta auttamistyöstä lasten, nuorten ja perheiden parissa.

Koronapandemian aikana teemme joustavasti etätöitä, mutta tapaamme kuitenkin asiakkaita sekä viranomaisiaverkostoja myös kasvokkain toimistotapaamisilla ja kotikäynneillä. Keväällä 2021 pääset mukanamme käyttöönottamaan uutta asiakastietojärjestelmä Apottia ja tapaa tehdä entistä läpinäkyvämpää asiakastyötä.

Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä ja asiakasta arvostavaa työtapaa. Arvostamme joustavuutta sekä reipasta työotetta. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, sekä tiimi- ja parityöskentelyyn. Työ edellyttää myös verkostotyön taitoja ja hyvää kirjallista ilmaisukykyä.

Työryhmämme on avoin ja keskusteleva. Työryhmässä on kehittämismyönteinen työote ja vahva tekemisen meininki. Työryhmämme jäsenet ovat mukana useissa kaupunkitason kehittämisen työryhmissä. Työryhmässämme kaikki tukevat toisiaan ja vaikka työ on itsenäistä, panostamme siihen, että jokainen saa tarvitsemansa tuen työn tekemiseksi. Meillä on loistava porukka töissä. Tervetuloa mukaan!

Tarjoamme sinulle vaihtelevan ja mielenkiintoisen työn. Helsingin kaupungin mahdollisuudet täydennyskoulutukseen ovat laajat ja laadukkaat. Työtäsi tukevat viikoittaiset työryhmän kokoukset, vahva lähiesimiehen tuki, kollegat sekä ulkopuolinen työnohjaus. Joustava työaika ja etätyömahdollisuus tukevat työnsuunnittelua sekä työssä jaksamista. Tarjoamme käyttöösi HSL:n työsuhdematkalipun ja lounasedun. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon hankkimisessa.

Oletko sinä etsimämme sosiaalityön ammattilainen? Olethan rohkeasti yhteydessä, vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-573-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto:

Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:
Tehtävässä tarvitaan kykyä niin itsenäiseen työskentelyyn sekä toimimiseen työparina, tiimissä sekä erilaisissa verkostoissa.

Lisäksi tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, hyvää suullisen ja kirjallisen ilmaisun taitoa sekä kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa.

Luemme eduksi Helsingin organisaation ja tietojärjestelmän tuntemisen sekä kokemusta
perhesosiaalityöstä sekä työskentelystä lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Johtava sosiaalityöntekijä Elina Nordqvist p. 040-664 5548

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi/sosiaalityontekijaksi-helsinkiin/

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot