(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.10.2020

Tehtävän kuvaus

Kiinnostaako työ nuorten päihde- ja mielenterveysasioiden parissa? Haemme Nuorisoasemalle sosiaalityöntekijää uuteen tehtävään.

Nuorisoasema tarjoaa matalalla kynnyksellä palveluita 13-23-vuotiaille päihteillä, pelaamisella tai lievillä mielenterveyden häiriöillä oireileville nuorille ja heidän läheisilleen.

Työ on itsenäistä ja monipuolista. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu osana moniammatillista tiimiä vastata uusien, erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnista. Lisäksi tehtäviin kuuluu Nuorisoaseman arviointityöryhmässä toimiminen, lyhyt interventioluonteinen psykososiaalinen hoito-, kuntoutus- ja arviointityö, hoito-ohjelmien toteuttaminen ja päihdearvioiden tekeminen osana moniammatillista työryhmää. Nuorisoasemalla toteutetaan toipumisorientaation mukaista hoitoa ja kuntoutusta.

Kannustamme sosiaalityöntekijöitämme myös sosiaalisen raportoinnin toteuttamiseen.

Nuorisoasemamme on osa terveys-ja hyvinvointikeskustoimintaa sekä perhekeskustoimintaa, joissa tehdään yhteistyötä asiakkaan asioissa muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa arvioinnin, hoidon ja palvelujen saamisen sujuvoittamiseksi.

Etsimme yhteistyökykyistä ja vastuuntuntoista sosiaalityöntekijää, joka on kiinnostunut ammatillisesti haastavasta ja mielenkiintoisesta uudesta tehtävästä.

Helsingin kaupungilla sinua odottavat monipuoliset henkilöstöedut, koulutusmahdollisuudet, työmatkasetelit sekä mahdollisuus edulliseen työsuhdeasuntoon, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-360-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015, 7 § mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Lisäksi edellytämme hyviä yhteistyötaitoja ja kiinnostusta kehittää uutta tehtävää, valmiutta ohjata ryhmiä.
Työskentely nuorten ja heidän perheidensä kanssa edellyttää hyviä verkosto- ja tiimityötaitoja.

Luemme eduksi kokemuksen päihde- tai mielenterveystyöstä tai muun tehtävän kannalta
oleellisen työkokemuksen, Helsingin palvelujärjestelmän tuntemuksen, mahdollisuuden
tehdä asiakastyötä ruotsiksi, muut Nuorisoasemaa hyödyttävät koulutukset.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Matti Määttänen Johtava sosiaalityöntekijä p. 09 310 42933, 050 3308149 matti.p.maattanen@hel.fi Aila Ronkanen Psykososiaalisen työn päällikkö p. 09 310 42970 tai 050 402 0888 aila.ronkanen@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/paihdepalvelut/nuorisoasema/