(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.9.2020

Tehtävän kuvaus

Perheoikeudelliset asiat kuuluu Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelut palvelukokonaisuuteen ja hoitaa keskitetysti lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen, elatukseen ja adoptioon ja avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämiseen liittyviä tehtäviiä.

Haettavana on sosiaalityöntekijän virka selvitystyöryhmässä.

Työryhmässä on johtava sosiaalityöntekijä ja kuusi sosiaalityöntekijää.
Työryhmässä valmistellaan tuomioistuimen pyynnöstä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 16§ mukaisia selvityksiä.

Selvityksen tarkoituksena on antaa tuomioistuimelle tietoja perheen tilanteesta, lapsen elinolosuhteista ja muista asian ratkaisemiseen vaikuttamista seikoista. Vanhempia haastatellaan yhdessä ja/tai erikseen ja lasta tavataan kotikäynneillä ja/tai toimistolla. Lasta ja vanhempia koskevia lisätietoja pyydetään eri viranomaisilta. Selvitystyön päätteeksi laaditaan kirjallinen selvitys.

Hakemukset ensisijaisesti Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta. Kirjallinen hakemus lähetetään: Helsingin kaupungin kirjaamo Sosiaali- ja terveystoimiala PL 10 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 - 13). Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, jokta on suorittanut hyväksytyksi sosiaalityön perus-ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.


Lisäksi edellytämme:

Työkokemusta esimerkiksi lastensuojelusta tai muusta lasten ja perheiden parissa tehtävästä sosiaalityöstä ja sujuvaa kirjallista ilmaisutaitoa.

Luemme eduksi: Kokemusta perheoikeudellisista palveluista.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

johtava sosiaalityöntekijä Sari Tammela p. 09 31043431 perheoikeudellisten asioiden päällikkö Katja Niemelä p. 09 31043420