Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.9.2020

Tehtävän kuvaus

Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelut jakautuvat kuuteen palveluprosessiin: asumisen tuki, sosiaali- ja kriisipäivystys, ensilinjan palvelut, mielialahäiriöpalvelut, psykoosipalvelut sekä päihdepalvelut.

Mielialahäiriöpalveluihin kuuluu mm. neljä mielialahäiriöpoliklinikkaa sekä vuodeosasto- ja päiväosastotoiminnot, jotka sijaitsevat Auroran sairaalan alueella. Mielialahäiriöpalveluissa työskentelee 13 sosiaalityöntekijää ja kaksi sosiaaliohjaajaa.

Haemme sosiaalityöntekijää mielialahäiriöpalveluihin, Kalasataman mielialahäiriöpoliklinikalle. Työpiste sijaitsee Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen yhteydessä. Virkasuhde alkaa 12.10.2020 tai sopimuksen mukaan.

Moniammatillisessa bipolaarityöryhmässä hoidetaan ja kuntoutetaan pääasiassa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä sekä tunnesäätelyn vaikeuksista kärsiviä potilaita. Sosiaalityöntekijä toimii työryhmässä sosiaalityön asiantuntijana. Tehtäviin kuuluu sosiaalisten tilanteiden arviointi ja kartoitus, taloudellisten tilanteiden ja asumisasioiden selvittely, kuntoutuspolkujen suunnittelu sekä yhteistyö potilaiden verkostojen ja omaisten kanssa.

Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelujen sosiaalityöntekijät tekevät sosiaalihuoltolain edellyttämiä tehtäviä ja niihin liittyvää päätöksentekoa (mm. palvelutarpeen arvio, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttavan työtoiminnan polut). Kiinnostus ja innostus pitkäjänteistä, kuntouttavaa, sosiaalityön työkaluja monipuolisesti hyödyntävää sosiaalityötä kohtaan on tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta välttämätöntä.

Etsimme joukkoomme yhteistyökykyistä ja vastuuntuntoista sosiaalityöntekijää, joka on kiinnostunut ammatillisesti haastavasta ja mielenkiintoisesta tehtävästä.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi: kokemuksen aikuissosiaalityöstä (täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki) tai sosiaalityöstä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, kuntoutusosaamisen sekä Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän tuntemuksen.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-326-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

vs. psykososiaalisen työn päällikkö Milla Syvänperä, p. 09 310 49024, milla.syvanpera@hel.fi, Johtava sosiaalityöntekijä Emilia Hokkanen, p. 09 310 58372, emilia.hokkanen@hel.fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot