(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.9.2020

Tehtävän kuvaus

Haemme sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan 1.10.2020 alkaen Idän aikuissosiaalityön 1 tiimiin Myllypuroon.

Tiimissämme työskentelee 5 sosiaalityöntekijää, 6 sosiaaliohjaajaa ja 2 etsivän lähityön sosiaaliohjaajaa sekä johtava sosiaalityöntekijä. Tiimi toimii jatkossa osana Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskusta, yhdessä Idän aikuissosiaalityö 2 tiimin kanssa.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on vastata yli 30-vuotiaiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä. Tehtäviin kuuluu sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarpeen arviointien ja sosiaalityön suunnitelmien laatiminen sekä suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentely asiakkaan ja asiakkaan verkostojen kanssa. Lisäksi työhön kuuluu täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta päättäminen sekä muu sosiaalityöhön kuuluva avuntarpeen arviointi ja asiakastyöskentely sekä rakenteellinen sosiaalityö.

Tarjoamme monipuolisen ja haasteellisen työn, mahdollisuuden työn ja oman ammatillisuuden kehittämiseen kokeneen ja osaavan tiimin kanssa. Tiimissämme on hyvä työilmapiiri ja asiantuntevat työntekijät. Tarjoamme työhön hyvän perehdytyksen ja työnohjauksen.
Helsingin kaupunki tarjoaa monipuoliset henkilöstöedut, mm. monipuolista ammattia tukevaa koulutusta, työsuhdematkalippuedun ja tarvittaessa mahdollisuuden työsuhdeasuntoon. Aikuissosiaalityö antaa hyödyllistä työkokemusta mihin tahansa sosiaalityöhön.

Hakemukset toivotaan ensisijaisesti Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta, helsinkirekry.fi. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo Sosiaali- ja terveystoimiala (työavain SOTE-01-421-20), PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 - 13).

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Lisäksi edellytämme:

Hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä asiakastyössä että tiimityöhön perustuvassa työyhteisössä.

Kykyä itsenäiseen työskentelyyn, paineensietokykyä, asiakaslähtöistä työskentelyorientaatiota, joustavuutta sekä sitoutumista ja kiinnostusta aikuissosiaalityön kehittämiseen.

Vakituiseen virkaan edellytämme myös aikaisempaa työkokemusta sosiaalityöstä ja sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien käytöstä sekä sosiaalihuollon päätöksenteosta.

Luemme eduksi:

Kokemuksen aikuissosiaalityöstä ja toimeentulotukityöstä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Teijo Raitio, Johtava sosiaalityöntekijä vs., p. 09 310 41299

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi