(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.8.2020

Tehtävän kuvaus

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen lännen aikuissosiaalityön yksikköön kuuluu aikuisten ja nuorten sosiaalityön ja - ohjauksen tiimien lisäksi koko kaupunkia palvelevat työkykyselvitys, kuntoutusohjaus, kuntouttava työtoiminta, Avotyötoiminta, Uusix-verstaat ja Pakilan työkeskus.

Haemme sosiaalityöntekijää työkykyselvitys-yksikköön opintovapaan sijaisuuteen ajalle 1.9.2020-31.8.2021. Työkykyselvityksessä on toteutettu toiminnallinen muutos 1.1.2020, josta alkaen sosiaalityöntekijät ja johtava sosiaalityöntekijä ovat työskennelleet viroissa. Tässä tehtävässä pääset aidosti kehittämään ja luomaan uutta!

Työkykyselvityksen perustehtävänä on selvittää ja arvioida työkykyselvitykseen lähetettyjen asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, sairauspäivärahan, kuntoutustuen ja työkyvyttömyyseläkkeen saamisen mahdollisuuksia sekä auttaa asiakkaita em. etuuksien hakemisessa ja tarvittaessa valitusmenettelyssä. Sosiaalityöntekijänä toimit sosiaalihuoltolain mukaisena omatyöntekijänä työkykyselvityksen asiakkaille. Tehtäviisi kuuluu työkykyselvitykseen liittyvän sosiaalisen selvityksen laatiminen ja yksilöhuollon päätöksentekoa (mm. täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki).

Työkykyselvityksessä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, 9 sosiaalityöntekijää, toimistosihteeri, vahtimestari, 2 projektikoordinaattoria Työkyky käyttöön -hankkeessa ja etuuskäsittelijä. Lisäksi yksikössä työskentelee työ- ja toimintakyvyn arviointiin erikoistuneita ostopalvelusopimuksella toimivia erikoislääkäreitä ja neuropsykologeja. Työskentely perustuu moniammatilliseen ja -alaiseen yhteistyöhön.

Tarjoamme mahdollisuuden kehittää omaa työtä ja työkykyselvityksen asiakasprosessia, liukuvan työajan, mahdollisuuden etätyöhön ja Helsingin kaupungin monipuoliset henkilöstöedut.


Kelpoisuusehto:
Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.


Edellytämme innostusta työkykyselvitysprosessin ja pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten palveluiden kehittämiseen, hyviä vuorovaikutus-, yhteistyötaitoja, valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn monitoimijaisissa verkostoissa.

Luemme eduksi kokemuksen aikuissosiaalityöstä ja/tai terveyssosiaalityöstä, kuntoutuspalveluiden, sosiaaliturvan ja Helsingin terveys- ja sosiaalipalvelujen tuntemuksen sekä sosiaalisen median osaamisen.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Johtava sosiaalityöntekijä Lyly-Falk Auri p. 050 4020148 auri.lyly-falk@hel.fi