(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.7.2020

Tehtävän kuvaus

Sosiaalipäivystyksen työskentelyssä on keskeistä kiireellisen palvelutarpeen arvioiminen sekä tilanteessa välttämättömien sosiaalipalvelujen toimeenpano. Sosiaalipäivystystyöhön kuuluu myös neuvonta ja jatkopalveluihin ohjaaminen. Työtehtävät painottuvat lastensuojelutilanteiden, nuorten kriisitilanteiden sekä lähisuhdeväkivaltatilanteiden selvittämisiin, mutta välitöntä sosiaalityön tarpeen arviointia ja dokumentointia tehdään kaikkien ikäryhmien osalta.

Sosiaalipäivystykselle kuuluu valmiussuunnitelman mukaisesti suuronnettomuusvalmius 24/7 yhdessä kriisipäivystysyksikön kanssa. Sosiaali- ja kriisipäivystys on yhdenvertainen turvallisuustoimija muiden toimijoiden, kuten poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa.

Päivystävä sosiaalityöntekijä työskentelee ennakoimattomissa tilanteissa, joissa edellytetään kykyä tilanteen kokonaisvaltaiseen ja nopeaan arviointiin, yksilölliseen harkintaan ja päätöksentekoon myös tahdonvastaisesti. Työ on kolmivuorotyötä ja sitä tehdään pari- ja tiimityönä.

Syksyllä 2020 valmistaudumme uuden tehtävänseurantajärjestelmän ja Genesys-puhelinjärjestelmän käyttöönottoihin ja niiden tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen tilastoinnissa ja työvuorojen resursoinnissa. Helsingin kaupunki ottaa käyttöön Apotti-järjestelmän keväällä 2021.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-66-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Haastatteluja suoritetaan jo rekrytoinnin auki ollessa.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Lisäksi edellytämme:
Laaja-alaista kokemusta sosiaalityöstä, erityisesti lastensuojelusta. Lisäksi edellytämme hyviä yhteistyötaitoja sekä kykyä tehdä pari- ja tiimityötä. Edellytämme myös kykyä ja kokemusta kohdata kriisissä olevia asiakkaita.

Luemme eduksi:
Päivystystyön tuntemuksen ja kyvyn tuoda esiin oma ammatillinen arvio moniammatillisissa tilanteissa. Kehittämismyönteisyyden, Helsingin kaupungin palvelujen tuntemisen sekä hyvän kielitaidon.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö Pia Mäkeläinen, p. 050- 402 0125