(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.6.2020

Tehtävän kuvaus

Haemme Sosiaalityöntekijää Oulunkylän perhekuntoutuskeskukseen 1.8.2020 alkaen.

Lasten laitosmuotoista vastaanottotoimintaa toteutetaan Helsingin kaupungilla Oulunkylän vastaanotossa kolmella osastolla. Asiakaspaikkoja on yhteensä 21. Lasten vastaanoton asiakkaat ovat 0-12 -vuotiaita, erilaisissa kriisitilanteissa olevia lapsia, joiden asiakkuus osastolla perustuu aina lastensuojelulain mukaiseen sijoituspäätökseen. Sijoituksen aikana arvioidaan lapsen ja perheen tuen tarvetta yhteistyössä vastuusosiaalityöntekijän, lapsen, perheen ja muiden tarvittavien tahojen kanssa. Arvioinnin perusteella tehdään yhdessä vastuusosiaalityön kanssa suunnitelma lapsen hoidosta, huollosta ja kotiutuksesta tai mahdollisesta jatkosijoituksesta.

Vastaanottoyksikön sosiaalityöntekijänä olet osa vahvaa ja osaavaa moniammatillista tiimiä, johon kuuluu mm. ohjaajia, sairaanhoitajia sekä psykologi. Sosiaalityöntekijänä vastaat oman yksikkösi sisäisestä asiakasohjauksesta ja olet mukana lapsen sijoitus-, arviointi- ja hoitoprosesseissa. Olet yksi vastaanottoyksikön erityistyöntekijöistä ja sosiaalityön asiantuntijana olet tiiviisti mukana lasten vastaanoton työn sisällöllisessä kehittämisessä. Sosiaalityöntekijänä tuet osaltasi työryhmiä suunnitelmallisessa työssä. Teet monitahoista yhteistyötä sekä kaupungin muiden toimijoiden, että ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa lasten prosesseihin ja palveluihin liittyen.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi kokemuksen lastensuojelun sosiaalityöstä ja hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Lastenkodin johtaja Aki Partanen 0503444643 Vastaava ohjaaja Seppo Pitkänen 0504020901

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi