(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.6.2020

Tehtävän kuvaus

Haemme vammaisten sosiaalityön lännen ja pohjoisen alueen yhteiseen toimipisteeseen sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan. Tehtävä alkaa aikaisintaan 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan.

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu palvelutarpeen arviointia, palvelusuunnitelmien ja päätösten tekemistä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella. Sosiaalityöntekijä työskentelee usein yhdessä asiakkaan, hänen omaistensa ja yhteistyökumppanien kanssa. Kyseinen virka painottuu vaikeavammaisten henkilöiden palveluiden järjestämiseen 18-vuotta täyttäneiden asiakkaiden kanssa.

Vammaisten sosiaalityön toimipisteessä työskentelee sosiaalityöntekijöitä, kuljetuspalvelun ja omaishoidon tuen sosiaaliohjaajia sekä toimistosihteereitä ja kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää.

Työ on osittain liikkuvaa. Meillä on liikkuvaan työhön soveltuvat työvälineet, kuten älypuhelin ja kannettava tietokone etäyhteyksin. Etätyön tekeminen on sovitusti mahdollista. Kannustamme osallistumaan koulutuksiin ja oman työn kehittämiseen.

Haemme innostunutta ja asiakastyöstä kiinnostunutta sosiaalityöntekijää. Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä, perehdytyksen sekä osaavat ja mukavat työkaverit, joilta voi aina kysyä. Lisäksi Helsingin kaupunki tarjoaa monipuolisia koulutusmahdollisuuksia ja henkilöstöetuja, kuten työsuhdematkalipun, lounasedun ja liikuntapalveluita.

Työpaikkamme sijaitsee Malmin juna-aseman vieressä osoitteessa Ala-Malmin tori 2. Meillä on käytössämme myös työhuoneita Pohjois-Haagan juna-aseman vieressä, erinomaisten liikenneyhteyksien äärellä osoitteessa Hopeatie 6.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-297-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Vallitsevan tilanteen vuoksi varataan oikeus käydä ensimmäinen haastattelu etänä videoyhteyden kautta Skypen tai Teamsin välityksellä. Mikäli videoyhteys ei ole mahdollinen, haastattelu voidaan käydä puhelimitse. Hakija tavataan kuitenkin kasvokkain ennen valintapäätöksen tekemistä.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Lisäksi edellytämme kokemusta vammaistyöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja soveltuvuutta liikkuvaan työhön.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Johtava sosiaalityöntekijä Elina Takkinen, p. 09 310 58281, elina.takkinen@hel.fi Johtava sosiaalityöntekijä Janne Pitkänen, p. 09 310 41108, janne.pitkanen@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi