(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.6.2020

Tehtävän kuvaus

Haemme vammaispalvelun sosiaalityöhön sosiaalityöntekijän sijaista ajalle 17.8.-31.10.2020 vammaisten sosiaalityön itäiselle alueelle.

Vammaistyössä sosiaalityöntekijän toimenkuvaan kuuluu vammaisen henkilön palveluntarpeen kartoittaminen ja tarvittavien vammaispalvelulain mukaisten palvelujen järjestäminen. Asiakkainamme on eri lailla vammaisia henkilöitä, kuten vaikeasti liikuntavammaisia, aistivammaisia tai etenevää sairautta sairastavia henkilöitä. Pyrimme palveluiden avulla turvaamaan vaikeavammaisen ihmisen selviytymistä arjessa ja mahdollistamaan aktiivisen yhteiskuntaan osallistumisen. Kaikki asiakkaamme ovat aikuisikäisiä, lasten vammaispalvelut hoidetaan perhekeskuksissa.

Työ on liikkuvaa ja sisältää paljon asiakastapaamisia, mutta myös puhelintyötä on paljon. Tapaamme asiakkaita pääasiassa heidän kotonaan ja kuntoutusjaksojen aikana sairaaloissa ja asiakkaan toiveen mukaan myös toimistolla. Tosin korona-pandemian aikana olemme rajoittaneet henkilökohtaisia tapaamisia minimiin ja olemme olleet yhteydessä asiakkaisiin puhelimitse tai muuten sähköisesti.

Suurin osa asiakkaistamme asuu kotona palveluiden turvin. Osa asiakkaistamme asuu myös vaikeavammaisten palveluasumisyksiköissä.

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tekee päätöksiä myönnettävistä palveluista, ja kirjaa yhdessä asiakkaan kanssa yksilökohtaisen palvelusuunnitelman.

Sosiaalityön tiimiin kuuluu neljä sosiaalityöntekijää. Lisäksi työyhteisöömme kuuluu sosiaaliohjaajia ja toimistosihteereitä. Lähiesimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä.

Toimipisteemme sijaitsee Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksen yhteydessä, aivan Vuosaaren metroaseman vieressä. Toimimme yhteistilassa, mutta meillä on kuitenkin omat nimetyt työpisteet. Lisäksi käytössämme on hiljaisen työn tiloja sekä puhelintilat. Sosiaalityön tiimissä on kokeneita sosiaalityöntekijöitä, joten perehdytysapua on saatavilla. Myös etätyön tekeminen on mahdollista.

Helsingin kaupunki tarjoaa monipuoliset henkilöstöedut, mm. monipuolista ammattia tukevaa koulutusta, työsuhdematkalippuedun ja tarvittaessa mahdollisuuden työsuhdeasuntoon.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn,

Luemme eduksi kokemuksen vammaistyöstä tai sosiaalityöstä

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Johtava sosiaalityöntekijä Kirsti Tala, p. 09 310 62315. kirsti.tala@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi