(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.5.2020

Tehtävän kuvaus

Helsingin kaupungin Psykiatria- ja päihdepalveluiden Asumisen tuen - yksikössä avautuu 1.6.2020 uusi sosiaalityöntekijän virka. Virka sijoittuu asunnottomien liikkuvaan ja jalkautuvaan työhön. Työtehtävät koostuvat asunnottomien, tuetun asumisen jonottavien parissa tehtävästä monialaisesta tiimityöstä. Työtä tehdään jalkautuvasti kadulla ja matalan kynnyksen palvelupisteissä. Sosiaalityöntekijä työskentelee pääsääntöisesti virka-aikana mutta työaikaa kohdennetaan tarvittaessa klo 7.00-20.00 välille asiakastarpeen mukaisesti.

Työnkuvaan sisältyy asiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja sosiaalityön asiakassuunnitelmien laadinta ja toteuttaminen sekä tilapäismajoitukseen ohjautuvien asiakkaiden työprosessista vastaaminen. Sosiaalityöntekijä kuuluu arviointi- ja sijoitustyön työryhmään, jossa lähiesihenkilönä toimii arviointipäällikkö.

Arvostamme aiempaa työkokemusta psykiatria- ja päihdealalta sekä laajaa sosiaali- ja terveystoimialan palveluiden tuntemusta.

Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää kykyä jalkautuvan ja liikkuvan sosiaalityön kehittämiseen sekä uusien työmallien rakentamiseen ja käyttöönottamiseen.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Helsingin kaupungilla sinua odottaa edullinen työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan. Lisätietoja muista henkilöstöeduistamme saat osoitteessa http://www.helsinkirekry.fi


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-183-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Vallitsevan tilanteen vuoksi ensimmäinen haastattelu toteutetaan videoyhteyden kautta Teamsin välityksellä. Mikäli videoyhteys ei ole mahdollinen, haastattelu voidaan käydä puhelimitse. Hakija tavataan kuitenkin kasvokkain ennen valintapäätöksen tekemistä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

vs. Asumisen tuen päällikkö Satu Tuomainen p. 050 5477622

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi