(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.5.2020

Kuvaus tehtävästä: Lasten tiimin sosiaalityöntekijän tehtävät

Sosiaalityöntekijä, tule osaksi vammaissosiaalityön lasten tiimiä.

Teet yhteistyötä lapsen ja hänen lähiyhteisönsä kanssa vammaisten lasten asioissa. Työssämme lapsi on keskiössä ja käytössämme on erilaisia menetelmiä lapsen kuulemiseen. Tiimissä on neljä sosiaalityöntekijää ja neljä sosiaaliohjaajaa. Tukenasi on oman talon työntekijöiden lisäksi espoolainen monialainen verkosto. Teemme yhteistyötä aktiivisesti muiden perhe- ja sosiaalipalvelujen toimijoiden sekä terveyssosiaalityön kanssa.

Työ perustuu vammaispalvelu-, kehitysvamma- ja sosiaalihuoltolain sekä omaishoidontukeen liittyvän lainsäädännön soveltamiseen. Keskeisenä tehtävänäsi on vastata vammaisten lasten palveluprosessista yhteistyössä heidän perheidensä kanssa. Työparinasi toimii sosiaaliohjaaja. Työhösi kuuluu myös ensi- ja palvelutarpeen arviointia.

Vahvuutemme on hyvä työyhteisö, jossa jaetaan osaamista ja työskennellään yhdessä. Lisäksi työpaikallamme on vankkaa ja monipuolista sosiaalityön osaamista. Tällä hetkellä vammaispalvelun sosiaalityön vakanssien täyttöaste on erinomainen. Meillä on myös käytettävissä muiden toimijoiden moniammatillista osaamista, kuten toimintaterapeutti, juristi, lääkäri ja sairaanhoitaja. Painopisteenä lasten tiimin työskentelyssä on tällä hetkellä verkostoyhteistyön kehittäminen. Vammaissosiaalityön johtavat sosiaalityöntekijät ovat vahvasti läsnä asiakastyön arjessa. Työntekijöiden työhyvinvointia tuemme säännöllisellä työnohjauksella.

Työpaikan nimi: Espoon vammaispalvelut

Työaika: 38,15 t/vko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään: tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme: kokemusta vammaissosiaalityöstä tai lapsiperheiden kanssa tehdystä sosiaalityöstä.

Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot