(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.3.2020

Tehtävän kuvaus

Tehtäviisi kuuluu sijoituksen aikainen lapsen vastuusosiaalityö lapsen ja lapsen vanhempien kanssa sekä sijaisperheiden tukityö. Työsi on mielekästä ja palkitsevaa lastensuojelun kuntouttavalla sektorilla. Työ edellyttää sinulta valmiutta matkustamiseen.

Työ sopii sinulle, jos pidät vaihtelevasta työstä ja sinulla on kykyä itsenäiseen toimintaan, työskentelyyn työparina, tiimissä ja erilaisissa verkostoissa. Käytössämme on kannettavat tietokoneet ja sinulla on mahdollisuus etätyöhön. Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista.

Sijoituksen sosiaalityössä toimii kahdeksan työryhmää, joista viisi perhehoidon tehtävissä ja kolme laitoshoidon tehtävissä. Jokaisessa työryhmässä on johtava sosiaalityöntekijä ja 5-7 sosiaalityöntekijää. Helsingin sijoituksen sosiaalityön yksikkö on Suomen suurin perhehoidon palveluiden tuottaja. Kehitämme toimintaa aktiivisesti.

Saat tukea työllesi esihenkilöltäsi sekä innostuneelta ja motivoituneelta työyhteisöltämme. Jokaisella tiimillä on oma ryhmätyönohjaus.

Lisäksi sijoituksen sosiaalityötä tukevat: 4 psykologia, 3 erityissosiaalityöntekijää, 12 sosiaaliohjaajaa ja johtava ohjaaja sekö asiakasohjauksen sijoittajasosiaalityöntekijät ja toimistotyöntekijät.

Työnantajana tarjoamme sinulle henkilöstöetuja, kuten monipuolisia koulutusmahdollisuuksia ja työsuhdematkalipun. Helsingin kaupungilla sinua odottaa edullinen työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan.
Sijoituksen sosiaalityössä toimii oma aktiivinen virkistyskerho. Voit tutustua Helsingin kaupungin tarjoamiin henkilöstöetuihin tarkemmin osoitteessa helsinkirekry.fi.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-171-20. (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13).
Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto: Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme: Tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä hyvää kirjallista ilmaisua ja soveltuvuutta tehtävään.

Luemme eduksi: Kokemuksen lastensuojelun ja sijaishuollon sosiaalityöstä, erityisesti perhehoidosta. Lisäksi toivomme hakijalta hyvää tietoteknistä osaamista sekä innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Anne Nuolikoski, johtava sosiaalityöntekijä p. 09 310 24392, anne.nuolikoski@hel.fi (tavoitettavissa 18.-20.3. ja 30.3.-6.4) Johanna Mähönen, johtava sosiaalityöntekijä p. 09 310 45023, johanna.mahonen@hel.fi Marja Turunen, johtava sosiaalityöntekijä p. 09 310 43488

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi/sosiaalityontekijaksi-helsinkiin/