(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.2.2020

Tehtävän kuvaus

Hei sinä sosiaalityöntekijä, tule mukaan gerontologisen sosiaalityön Helsingin pohjoisen alueen tiimiin!

Gerontologisen sosiaalityön yksikön suunnitelmallinen sosiaalityö ja sosiaaliohjaus on tarkoitettu asiakkaille, joiden kyky toimia on alentunut tai heillä on osallistumiseen, talouteen tai muuhun sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvää tuen tarvetta. Asiakasta tuetaan tavoitteen saavuttamisessa erilaisin sosiaalityön ja ohjauksen keinoin sekä avustetaan palveluiden aloittamisessa silloin, kun asiakas tarvitsee siihen konkreettista tukea ja apua. Työskentely tapahtuu asiakkaan kotona tai asiakkaan mukana erilaisissa toimipaikoissa, asiakkaan kanssa yhdessä tehdyn suunnitelman ja sovitun verkoston kanssa.

Yksikön ja työntekijöiden työnkuvan kehittämistä tehdään yhteistyössä yksikön eri toimipisteiden työntekijöiden kanssa. Kehittäminen tapahtuu neljän teeman puitteissa: asuminen ja talous, mielenterveys- ja päihdetyö, parisuhde, perhetyö ja kaltoinkohtelu sekä osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy.

Sosiaalityöntekijänä työskentelet vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa toteuttaen asiakkaan kanssa laadittua palvelusuunnitelmaa. Työsi tukee asiakkaan elämänhallintaa ja itsenäistä selviytymistä. Koordinoit ja seuraat sekä arvioit asiakkaan suunnitelman mukaisten palveluiden toteutumista ja etsit tarvittaessa myös muita tahoja mukaan auttamaan asiakasta. Toimit myös erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden omatyöntekijänä.

Tässä tehtävässä tarvitset itsenäistä työotetta sekä taitoa tehdä moniammatillista yhteistyötä, kykyä ja intoa kehittää toimintaa, nähdä asioita uusin silmin ja mallintaa uusia tapoja toimia sekä toimia asiakaslähtöisesti. Myös pitkäkestoinen motivointi- ja tukemistyön taidot ovat tarpeellisia. Kehittämisteemoihin liittyvä osaaminen tukee työn tekemistä.

Haastattelut saatetaan aloittaa jo hakuaikana.

Tarjoamme sinulle kaupungin monipuoliset työsuhde-edut, mm. työsuhdematkalippuedun, mahdollisuuden edulliseen työsuhdeasuntoon työsuhteesi ajaksi sekä alennuksia liikunta-, kulttuuri-, ym. harrastusten parissa.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Johtava sosiaalityöntekijä Mari Helin 09 310 243 98 mari.helin@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/sosiaalityo