(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.2.2020

Tehtävän kuvaus

Kallio-Berghäll lapsiperheiden palvelutarpeenarviointi ja tuki-yksikkö hakee sosiaalityöntekijän vakituiseen virkaan 1.4.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Yksikkömme vastaa osan Itä-Helsingin lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnista ja lastensuojelun virka-aikaisesta päivystystyöstä. Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus saada palvelua tarvittaessa myös virka-ajan ulkopuolella. Asiakasprosessit voivat kestää enintään kolme kuukautta. Helsingissä käytämme arvioinnissa yhtenäistä tuen tarpeen arviointimallia. Yksikkömme vastaa myös koko Helsingin osalta ruotsinkielisten lasten palvelutarpeen arvioinneista.

Monitoimijaiseen työryhmäämme kuuluu johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaaja aikuissosiaalityöstä, osa-aikainen sosiaalityöntekijä ja psykologi perheneuvolasta sekä psykiatrinen sairaanhoitaja. Toimitilamme sijaitsee Kallion perhekeskuksessa. Perhekeskuksessa toimii laajasti neuvolaikäisten lasten perus- ja erityispalvelut, 2 lapsiperheiden palvelutarpeen yksikköä ja 3 lastensuojelun avohuollon sosiaalityön yksikköä.

Työtäsi tukevat hyvät ja toimivat rakenteet, kuten säännölliset työryhmän kokoukset, lähiesimiehen tuki ja ulkopuolinen työnohjaus. Saat tarpeen mukaan työparin joko eri yhteistyökumppaneista tai työryhmän sisältä. Helsingissä saat työhösi tarvittaessa juridista tukea oman toimialamme lakimiehiltä.

Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista. Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan etätyötä. Saat meillä kaupungin monipuoliset henkilöstöedut ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa. Tarjoamme käyttöösi myös HSLn työsuhdematkalipun. Henkilöstöetuihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa www.helsinkirekry.fi

Työ sopii sinulle, jos pidät nopeasti vaihtelevasta työstä ja sinulla on kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä tai erilaisissa verkostoissa. Tehtävässä tarvitset valmiutta ja halua kehittyä, sillä Helsingissä me haluamme kehittää työtä koko ajan. Työ sisältää paljon dokumentointia, jonka vuoksi tarvitset työssä hyvää suomen kielen kirjoitustaitoa. Olisi hyvä, jos sinulla olisi kokemusta työskentelystä lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa.

Sosiaalityöntekijänä vastaat palvelutarpeen arvioinnin asiakastyöstä, selvitysprosessin etenemisestä sekä tarvittaessa kiireellisistä toimenpiteistä. Työhösi kuuluu myös konsultaatiota, ohjausta, neuvontaa ja lyhytaikaisen tuen tarjoamista arvioinnin aikana.

Palvelutarpeen arviointi on lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta merkittävää työtä. Arviointityö sopii hyvin työuran eri vaiheissa olevalle sosiaalityöntekijälle, joka pitää nopeasti vaihtelevasta työstä ja jolla on kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä tai erilaisissa verkostoissa.
Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista.

Kelpoisuusehto:

Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme: Hyvät vuorovaikutustaidot.

Luemme eduksi: Kokemuksen lapsiperheiden palvelutarpeen arviointityöstä ja ruotsinkielen hyvän suullisen ja kirjallisen taidon.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti helsinkirekry.fi kautta. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus sote 01-59-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Monika Possauner, johtava sosiaalityöntekijä, p. 050 304 6337