(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.2.2020

Tehtävän kuvaus

Etsimme Lännen asiakasohjaukseen sosiaalityöntekijää toimimaan ikääntyneiden palvelun ytimessä.

Me HelppiSeniorissa olemme osa valtakunnallista keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. HelppiSeniorin asiakasohjausyksiköt toimivat neljällä palvelualueella. Tehtävänämme on helsinkiläisten ikäihmisten laaja-alainen palvelutarpeen arviointi ja palveluiden järjestäminen sekä koordinointi.

Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun - periaatteen mukaisesti. Kaikessa toiminnassamme pyrimme tukemaan asiakkaita omien voimavarojensa, niin sosiaalisten kuin taloudellistenkin, käyttöönotossa.

Asiakkaidemme asioissa teemme yhteistyötä kaupungin sisällä mm. kriisiosaston, kuntouttavan arviointiyksikön, gerontologisen sosiaalityön yksikön, kotihoidon ja sairaaloiden kanssa. Pyrimme aktiivisesti laajentamaan yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Nyt haussa olevan sosiaalityöntekijän työtehtävät kohdentuvat erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin ja kuulemiseen. Asiakkaiden, omaisten ja verkostojen ohjaus ja neuvonta on osa päivittäistä työtä. Työhösi kuuluu myös omatyöntekijänä toimimista ja sosiaalihuoltolain mukaista yksilöhuollon päätöksentekoa. Tehtävänäsi on varmistaa, että asiakas ohjautuu mahdollisimman sujuvasti tarvitsemansa tuen ja palveluiden piiriin.

Sosiaalityöntekijän tukena on omalla alueella moniammatillinen tiimi, johon kuuluu neljän sosiaalityöntekijäkollegan lisäksi asiakasohjaajia, kotihoidon ohjaaja sekä asiakkuuspäällikkö yhdessä johtavan sosiaalityöntekijän kanssa.

Odotamme sinulta avointa ja innostunutta asennetta yhdessä samanhenkisen tiimin kanssa. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä sekä kykyä hahmottaa prosessien toimintaa. Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista. Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan etätyötä.

Saat meillä kaupungin monipuoliset henkilöstöedut ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa. Tarjoamme käyttöösi myös työsuhdematkalipun. Henkilöstöetuihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa www.helsinkirekry.fi

Haastattelut järjestetään 5.3 ja 9.3 tai sopimuksen mukaan joko ryhmä- tai yksilöhaastatteluina. Haastattelun yhteydessä sinulla on mahdollisuus tavata ja haastatella tulevia työkavereitasi.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän tuntemisen sekä aiemman kokemuksen sosiaalityöstä ja päätöksenteosta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Asiakkuuspäällikkö Birgitta Maanonen 09 310 23314 birgitta.maanonen@hel.fi