(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.1.2020

Tehtävän kuvaus

Haemme yhteistyökykyiseen joukkoomme oma-aloitteista ja aktiivista sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan. Työyhteisössämme työskentelee kokeneita gerontologisen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen ammattilaisia sekä kotiavustajia. Tiimissä työskentelee viisi sosiaalityöntekijää, yksi erityissossiaalityöntekijä, kaksi sosiaaliohjaajaa, kaksi ohjaajaa, neljä omaishoidon kotiavustajaa ja johtava sosiaalityöntekijä.
Gerontologisen sosiaalityön suunnitelmallinen sosiaalityö on tarkoitettu asiakkaille, joiden kyky toimia on alentunut ja heillä on mm. osallistumiseen, talouteen ja muuhun hyvinvointiin liittyvää tuen tarvetta.

Sosiaalityöntekijä työskentelee vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa toteuttaen palvelusuunnitelmaa. Sosiaalityö tukee asiakkaan elämänhallintaa ja itsenäistä selviytymistä. Sosiaalityöntekijä koordinoi ja seuraa sekä arvioi asiakkaan suunnitelman mukaisten palveluiden toteutumista ja etsii tarvittaessa myös muita tahoja mukaan auttamaan asiakasta. Sosiaalityöntekijä toimii myös erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan omatyöntekijänä. Työskentely tapahtuu asiakkaan kotona tai asiakkaan mukana erilaisissa toimipaikoissa yhdessä asiakkaan verkoston kanssa.

Tehtävässä tarvitaan itsenäistä työotetta sekä taitoa tehdä moniammatillista yhteistyötä. Gerontologista sosiaalityötä kehitetään työryhmissä. Tehtävään valittavalta toivotaan kykyä ja intoa kehittää toimintaa sekä nähdä asioita uusin silmin ja mallintaa uusia tapoja toimia. Työtapa on asiakaslähtöinen. Pitkäkestoinen motivointi- ja tukemistyö on sinulle ominainen tapa tehdä töitä.
Tarjoamme ammattitaitoisen ja aktiivisen työryhmän tuen, mahdolliuuden kehittää palveluitamme sekä vaihtelevan työtehtävän.

Avustamme tarvittaessa työsuhdeasunnon hankinnassa. Lisätietoja muista henkilöstöeduistamme saat osoitteessa www.helsinkirekry.fi

Jätä hakemuksesi helsinkirekry.fi kautta.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-03-24-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Haastatteluja voidaan alottaa jo hakuaikana.

Hakuaikaa on jatkettu 17.02.2020 klo 15 saakka. Aiemmin hakeneet huomioidaan haussa.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi kokemuksen gerontologisesta sosiaalityöstä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

johtava sosiaalityöntekijä Sirkku Jantunen , puh: 09 310 44452