(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.1.2020

Tehtävän kuvaus

Tule mukaan tekemään Suomen parasta jälkihuoltoa! Meidän kaikille nuorille on nimetty vastuusosiaalityöntekijä ja kaikille tarvitseville on tarjolla sosiaaliohjausta. Kehitämme tiimityöskentelyä ja asumis- sekä muita palvelujamme.

Etsimme sosiaalityöntekijää vakituiseen tehtävään 6.2.2020 lukien tai sopimuksen mukaan.

Pilotoimme systeemistä lastensuojelun mallia ja kehitämme asiakasprosessia vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Systeeminen malli perustuu suhdeperustaisuuteen ja vuorovaikutussuhteen luomiseen. Myös moneen muuhun kehittämiseen on mahdollista päästä mukaan: uudistamme asumismuotoja, kokemusasiantuntijuustoimintaa, sosiaalista raportointia ja digipalveluja.

Jälkihuollon henkilöstö on kasvanut viime vuonna 7 sosiaalityöntekijällä ja tiimejä on jo vahvistettu toisella johtavalla sosiaalityöntekijällä sekä 4 ohjaajalla. Työryhmässä työskentelee tällä hetkellä 16 sosiaalityöntekijää, 24 sosiaaliohjaajaa ja 3 esimiestä, 2 johtavaa sosiaalityöntekijää ja johtava ohjaaja. Perheterapeutti työskentelee työryhmässämme kahtena päivänä viikossa ja olemme saaneet myös oman terveydenhoitajan palvelut käyttöömme. Vuositasolla meillä on noin 1000 16-24 -vuotiasta asiakasta.

Jälkihuollossa saat työsi tueksi osaavat ja innostuneet työntekijät sekä esimiehet. Meillä on vankkaa kokemusta lastensuojelun jälkihuollosta sekä kehittämistyöstä.

Haastattelut pidetään 6.2.

Hakemukset ensisijaisesti Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta. Kirjallinen hakemus lähetetään: Helsingin kaupungin kirjaamo Sosiaali- ja terveystoimiala PL 10 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 - 13).

Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Odotamme sinulta kokemusta nuorten ja verkostojen kanssa työskentelystä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää paineensietokykyä.

Luemme eduksi kokemuksen lastensuojelun sosiaalityöstä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Johtava sosiaalityöntekijä Tiia Hipp, p. 040 6795216 tiia.hipp@hel.fi