(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2020

Tehtävän kuvaus

Haemme sosiaalityöntekijää aluksi 6 kk virkavapaan sijaisuuteen 1.2.2020 alkaen Idän aikuissosiaalityön 1 tiimiin Myllypuroon.

Tiimissämme työskentelee 5 sosiaalityöntekijää, 6 sosiaaliohjaajaa ja 2 etsivän lähityön sosiaaliohjaajaa sekä johtava sosiaalityöntekijä. Tiimi toimii jatkossa osana Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskusta, yhdessä Idän aikuissosiaalityö 2 tiimin kanssa.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on vastata yli 30-vuotiaiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä. Tehtäviin kuuluu sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarpeen arviointien ja sosiaalityön suunnitelmien laatiminen sekä suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentely asiakkaan ja asiakkaan verkostojen kanssa. Lisäksi työhön kuuluu täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta päättäminen sekä muu sosiaalityöhön kuuluva avuntarpeen arviointi ja asiakastyöskentely sekä rakenteellinen sosiaalityö.

Tarjoamme monipuolisen ja haasteellisen työn sekä mahdollisuuden työn ja oman ammatillisuuden kehittämiseen kokeneen ja osaavan tiimin kanssa. Tiimissämme on hyvä työilmapiiri ja asiantuntevat työntekijät. Tarjoamme työhön hyvän perehdytyksen ja työnohjauksen.

Sote-alalla työskennellessäsi voit olla varma, että työsi on vaativaa, tärkeää ja merkityksellistä. Kiinnostavan työn ja asuinympäristön lisäksi Helsingin kaupunki tarjoaa työntekijöilleen monenlaisia työsuhde-etuja. Lisätietoa: https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi

Hakemukset ensisijaisesti Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta. Kirjallinen hakemus lähetetään: Helsingin kaupungin kirjaamo Sosiaali- ja terveystoimiala PL 10 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 - 13).

Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä asiakastyössä että tiimityöhön perustuvassa työyhteisössä.
Kykyä itsenäiseen työskentelyyn, paineensietokykyä ja asiakaslähtöistä työskentelyorientaatiota.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Teija Tuisku, johtava sosiaalityöntekijä puh. 050-4017590

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi/mita-tarjoamme/