(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.12.2019

Tehtävän kuvaus

Päihdehuollon jälkikuntoutus kuuluu Helsingin sosiaali- ja terveystoimen päihdepalveluihin. Jälkikuntoutusyksikössä kuntoutetaan pääasiassa toipumisprosessin myöhäisvaiheissa olevia päihdekuntoutujia yhteistyössä vertaistukiyhdistys Suojatie ry:n kanssa Harjulan kumppanuustalossa. Työ perustuu toipumisorientoituneeseen ja yhteisölliseen viitekehykseen.

Sosiaalityöntekijä toimii osana päihdehuollon jälkikuntoutuksen työryhmää ja Harjulan kumppanuustalon yhteisöä sosiaalityön, sosiaaliturvajärjestelmän ja etuuksien asiantuntijana. Tehtäviin kuuluu mm palvelutarpeen arviointia, harkinnanvaraisen ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntämistä, sosiaalista raportointia, muita sosiaalihuollain mukaisia tehtäviä sekä kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä. Osa työstä tulee suuntautumaan myös Auroran sairaala-alueella sijaitseviin päihdepalveluihin.

Haastattelut tehdään pääsääntöisesti 9.1.2020

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Lisäksi edellytämme:
Hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sosiaalisen raportoinnin taitoja (mm analysointikykyä, selkeää kirjallista ilmaisua) hyvää sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmän tuntemusta, valmiutta työn kehittämiseen ja henkilökohtaista soveltuvuutta tehtävään ja työryhmään.

Luemme eduksi:
Aikuissosiaalityön kokemuksen, päihderiippuvuuden ja siihen kytkeytyvien ilmiöiden sekä toipumisprosessin tuntemuksen.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Johtava sosiaalityöntekijä, Tuula Hiltunen, 09 31042852 tuula.hiltunen@hel.fi Psykososiaalisen työn päällikkö, Aila Ronkanen, 09 31042970, aila.ronkanen@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi