(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.11.2019

Kuvaus tehtävästä:

Oletko se sinä? Sosiaalityöntekijä, tule osaksi vammaissosiaalityön lasten tiimiä. Neuvomme ja perehdytämme työtehtäviin.

Teet yhteistyötä lapsen ja hänen lähiyhteisönsä kanssa vammaisten lasten asioissa. Työssämme lapsi on keskiössä ja käytössämme on erilaisia menetelmiä lapsen kuulemiseen. Tiimissä on neljä sosiaalityöntekijää ja neljä sosiaaliohjaajaa. Tukenasi on oman talon työntekijöiden lisäksi espoolainen monialainen verkosto. Teemme yhteistyötä aktiivisesti muiden perhe- ja sosiaalipalvelujen toimijoiden sekä terveyssosiaalityön kanssa.

Työ perustuu vammaispalvelu-, kehitysvamma- ja sosiaalihuoltolain sekä omaishoidontukeen liittyvän lainsäädännön soveltamiseen. Keskeisenä tehtävänäsi on vastata vammaisten lasten palveluprosessista yhteistyössä heidän perheidensä kanssa. Työhösi kuuluu myös ensi- ja palvelutarpeen arviointia. Työtä teemme lean-ajattelun mukaisesti ja tavoitteenamme on pitää asiakasprosessit sujuvina.

Vahvuutemme on hyvä työyhteisö, jossa jaetaan osaamista ja työskennellään yhdessä. Lisäksi työpaikallamme on vankkaa ja monipuolista sosiaalityön osaamista. Työntekijäresurssia on lisätty ja tällä hetkellä vakanssien täyttöaste on hyvä. Meillä on myös käytettävissä muiden toimijoiden moniammatillista osaamista, kuten toimintaterapeutti, juristi, lääkäri ja sairaanhoitaja. Painopisteenä lasten tiimin työskentelyssä on tällä hetkellä verkostotyön kehittäminen. Myös esimiesresurssia on lisätty, joka mahdollistaa sen, että esimiehemme ovat vahvasti läsnä asiakastyön arjessa. Työyhteisössämme keskeisenä arvona on työntekijöiden työhyvinvointi, sitä tuemme säännöllisellä työnohjauksella.

Hakijalle eduksi luetaan aiempi kokemus työskentelystä vammaisosiaalityössä.

Työaika 38h15min/viikko.

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään:

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.