(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.11.2019

Tehtävän kuvaus

Sosiaalityöntekijän tehtävät asiakasohjauksessa:

Etsimme Pohjoisen asiakasohjaukseen sosiaalityöntekijää viransijaisuuteen. Tule kanssamme tekemään tulevaisuuden työtä ikäihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja toimimaan ikääntyneiden palvelun ytimessä.

Me Helppiseniorissa olemme osa valtakunnallista keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. Helppiseniorin asiakasohjausyksiköt toimivat neljällä palvelualueella. Tehtävänämme on helsinkiläisten ikäihmisten laaja-alainen palvelutarpeen arviointi ja palveluiden järjestäminen sekä koordinointi.

Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun - periaatteen mukaisesti. Kaikessa toiminnassamme pyrimme tukemaan asiakkaita omien voimavarojensa, niin sosiaalisten kuin taloudellistenkin, käyttöönotossa.

Asiakkaidemme asioissa teemme yhteistyötä kaupungin sisällä mm. kriisiosaston, kuntouttavan arviointiyksikön, gerontologisen sosiaalityön yksikön, kotihoidon ja sairaaloiden kanssa. Pyrimme aktiivisesti laajentamaan yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa.

Sosiaalityöntekijän työtehtävät kohdentuvat erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin. Tehtävänäsi on yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa varmistaa, että asiakas ohjautuu mahdollisimman sujuvasti tarvitsemansa tuen ja palveluiden piiriin. Moniammatilliseen tiimiimme kuuluu sosiaalityöntekijöitä, asiakasohjaajia, kotihoidon ohjaaja, asiakkuuspäällikkö sekä johtava sosiaalityöntekijä.

Odotamme sinulta avointa ja innostunutta asennetta yhdessä samanhenkisen tiimin kanssa. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä sekä kykyä hahmottaa prosessien toimintaa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-03-210-19. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Alexandra Allèn johtava sosiaalityöntekijä p. 09 310 55783