(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.10.2019

Tehtävän kuvaus

Tehtäviisi kuuluu sijoituksen aikainen lapsen vastuusosiaalityö lapsen ja lapsen vanhempien kanssa sekä yhteistyö sijaishuoltopaikkojen ja lapsen muun verkoston kanssa. Sijaisperheen tukityötä hoitaa sosiaaliohjaaja, jonka kanssa työskentelet työparina. Työsi on mielekästä, haastavaa ja palkitsevaa lastensuojelun kuntouttavalla sektorilla.

Työ sopii sinulle, jos pidät vaihtelevasta työstä ja sinulla on kykyä itsenäiseen toimintaan, työskentelyyn työparina, tiimissä ja erilaisissa verkostoissa. Käytössämme on kannettavat tietokoneet ja sinulla on mahdollisuus etätyöhön. Työ edellyttää sinulta valmiutta matkustamiseen. Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista.

Sijoituksen sosiaalityössä toimii yhteensä kahdeksan työryhmää perhehoidon ja laitoshoidon vastuusosiaalityön tehtävissä. Jokaisessa työryhmässä on johtava sosiaalityöntekijä ja 5-7 sosiaalityöntekijää. Jokaisella tiimillä on oma ryhmätyönohjaus.

Saat tukea työllesi esimieheltäsi sekä innostuneelta ja motivoituneelta moniammatilliselta työyhteisöltämme. Kehitämme toimintaamme aktiivisesti.

Työnantajana tarjoamme sinulle henkilöstöetuja, kuten monipuolisia koulutusmahdollisuuksia ja työsuhdematkalipun. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa. Sijoituksen sosiaalityössä toimii oma aktiivinen virkistyskerho. Voit tutustua Helsingin kaupungin tarjoamiin henkilöstöetuihin tarkemmin osoitteessa helsinkirekry.fi.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-90-19. (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13).
Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.
Hakuaikaa jatkettu.


Kelpoisuusehto:

Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ja tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Lisäksi edellytämme:
Tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, hyvää kirjallista ilmaisukykyä, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn, kykyä pari- ja tiimityöhön selä soveltuvuutta tehtävään.

Luemme eduksi:
Kokemuksen lastensuojelun ja sijoituksen sosiaalityöstä. Lisäksi toivomme hakijalta hyvää tietoteknistä osaamista sekä innostunutta ja kehittämismyönteistä työotett

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Johtava sosiaalityöntekijä Kirsti Tonttila puh. 09310 43520, 050 3747638, kirsti.tonttila@hel.fi