(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.10.2019

Tehtävän kuvaus

Avohuollon sosiaalityössä saat tehdä työtä, jolla on merkitystä. Työskentelet yhdessä lapsen ja hänen perheensä kanssa. Sinulla on mahdollisuus työskennellä itsenäisesti, mutta tarvittaessa myös työparin kanssa. Työsi sisältää tapaamisten lisäksi paljon dokumentointia, päätösten tekoa ja valmistelua sekä viranomaisyhteistyötä.

Tehtävä sopii sinulle, jos nautit pitkäjänteisestä työskentelystä asiakkaiden kanssa. Sinua kiinnostaa asiakkaiden tilanteisiin erilaisten ratkaisujen etsiminen yhdessä asiakkaan ja verkostojen kanssa.

Toimit asiakkaana olevien lasten asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Työ pohjautuu asiakassuunnitelmaan. Tehtäviisi kuuluu avohuollon tukitoimien suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi vastaat kiireellisten sijoitusten valmistelusta ja toteuttamisesta sekä huostaanottojen ja sijoitusten valmistelusta.

Kallion avohuollon lastensuojelussa on 3 työryhmää, joissa on 5-7 sosiaalityöntekijää ja 1 johtava sosiaalityöntekijä kussakin työryhmässä.

Sinulla on mahdollisuus saada työhösi tukea esimieheltä ja työryhmältä. Monipuolinen tehtäväkenttämme tarjoaa hyvän mahdollisuuden kehittyä lastensuojelun ammattilaisena. Tarjoamme sinulle monipuoliset koulutusmahdollisuudet ja henkilöstöedut. Voit myös saada työsuhdematkakortin ja hakea työsuhdeasuntoa. Työajan joustojen avulla sinulla on mahdollisuus sovittaa yhteen vapaa-aikasi ja perhe-elämäsi työn kanssa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-98-19. (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13).

Kelpoisuusehto: Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, hyvää kirjallista ilmaisukykyä ja soveltuvuutta tehtävään.

Luemme eduksi aikaisemman kokemuksen lastensuojelun avohuollon sosiaalityöstä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Eeva Tuovinen, eeva.tuovinen@hel.fi, puh. 050 548 2755