(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.9.2019

Sosiaalityöntekijä

Työavain 2-638-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 30.09.2019 kello 15:45
Perhesosiaalityö , Pihatörmä 1 A 02240 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Espoon perhesosiaalityön erityisen tuen sosiaalityön tiimiin haetaan uutta sosiaalityöntekijää. Tiimiin on saatu uusia vakansseja kevään aikana ja kaipaamme osaavaan joukkoomme uutta työntekijää. Työ alkaa lokakuun alussa tai sopimuksen mukaan. Virka sijoittuu pääosin etelän (Pihatörmä 1) toimipisteeseen. Perhesosiaalityö tarjoaa tukea espoolaisille lapsiperheille tilanteissa, joissa perheen, lapsen, nuoren tai aikuisen toimintakyky on alentunut ja jokapäiväisessä arjessa selviytyminen on hankaloitunut. Perheellä voi olla esimerkiksi puutteita arkirutiinien hallinnassa, elämänhallinnassa tai vaikeuksia elämän muutos- tai kriisitilanteissa. Perhettä autetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin. Perheen kanssa työskennellään tavoitteellisesti ja heille järjestetään tarvittaessa lastenhoito- ja kodinhoidollista apua, perhetyötä vanhemmuuden tueksi sekä tavoitteellista muutostyötä elämänhallinnan parantamiseksi. Teemme tiiviisti yhteistyötä perheiden verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa. Sosiaalityöntekijän työ pitää sisällään neuvontaa ja ohjausta, perheen tilanteen ensiarviointia, palvelutarpeen arviointia ja suunnitelmallista työskentelyä. Toimit omatyöntekijänä erityisen tuen tarpeessa oleville espoolaisille lapsiperheille, joissa on alaikäisiä lapsia. Teet lasta ja perhettä koskevia sosiaalihuollon palveluihin liittyviä päätöksiä ja työskentelet tavoitteellisesti erityisen tuen tarpeessa olevien perheiden kanssa. Työote on kokonaisvaltaista, koko perhettä huomioivaa, ennaltaehkäisevää ja hyvää arkea turvaavaa. Työnantajana Espoo tarjoaa työmatkasetelin, liikunta- ja kulttuuriedun sekä lounasedun. Palvelussuhde alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.


Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä työskennellä monialaisissa verkostoissa.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta sosiaalityöntekijän tehtävästä ja erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden kanssa työskentelystä. Ruotsin ja englannin kielen taito katsotaan eduksi.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3350,00€ / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 15min / viikkoLisätietoja tehtävästä
johtava sosiaalityöntekijä Emmi Kankaanmäki
043 827 3282