(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.9.2019

Tehtävän kuvaus


Haemme sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan Malmin päihdepoliklinikalle. Virka täytetään 1.10.2019 lukien tai sopimuksen mukaan.

Malmin päihdepoliklinikka kuuluu Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalveluihin ja on osa terveys- ja hyvinvointikeskustoimintaa. Pyrkimyksenä on tuoda sosiaali- ja terveyspalvelut mahdollisimman lähelle asiakasta ja helposti saataville.

Päihdepoliklinikan sosiaalityöntekijä työskentelee osana moniammatillista tiimiä sosiaalipalveluiden, etuuksien ja kuntoutuksen asiantuntijana. Helsingin päihdepoliklinikoilla toteutetaan toipumisorientaation mukaista hoitoa ja kuntoutusta.
Päihdepoliklinikan sosiaalityöntekijä tekee sosiaalihuoltolain edellyttämiä tehtäviä ja niihin liittyvää päätöksentekoa (muun muassa palvelutarpeen arvio, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttavan työtoiminnan polut). Kiinnostuksen mukaan sosiaalityöntekijä voi osallistua myös hoidollisten tai toiminnallisten ryhmien ohjaamiseen

Kiinnostus ja innostus pitkäjänteistä, kuntouttavaa, sosiaalityön työkaluja monipuolisesti hyödyntävää sosiaalityötä kohtaan on tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta tärkeää.

Haastattelut pyritään pitämään pääasiassa 20.9.2019.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1825-19. (Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13.)
Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Luemme eduksi


hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmän hyvää tuntemusta sekä valmiutta työn kehittämiseen.