(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.8.2019

Tehtävän kuvaus


Etsimme Lännen asiakasohjaukseen sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan. Tule kanssamme tekemään tulevaisuuden työtä ikäihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja toimimaan ikääntyneiden palvelun ytimessä.

Me Helppiseniorissa olemme osa valtakunnallista keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. Helppiseniorin asiakasohjausyksiköt toimivat neljällä palvelualueella. Tehtävänämme on helsinkiläisten ikäihmisten laaja-alainen palvelutarpeen arviointi ja palveluiden järjestäminen sekä koordinointi.

Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun - periaatteen mukaisesti. Kaikessa toiminnassamme pyrimme tukemaan asiakkaita omien voimavarojensa, niin sosiaalisten kuin taloudellistenkin, käyttöönotossa.

Asiakkaidemme asioissa teemme yhteistyötä kaupungin sisällä mm. kriisiosaston, kuntouttavan arviointiyksikön, gerontologisen sosiaalityön yksikön, kotihoidon ja sairaaloiden kanssa. Pyrimme aktiivisesti laajentamaan yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa.

Sosiaalityöntekijän työtehtävät kohdentuvat erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin. Tehtävänäsi on, yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa, varmistaa, että asiakas ohjautuu mahdollisimman sujuvasti tarvitsemansa tuen ja palveluiden piiriin. Moniammatilliseen tiimiimme kuuluu sosiaalityöntekijöitä, asiakasohjaajia, kotihoidon ohjaaja, asiakkuuspäällikkö sekä johtava sosiaalityöntekijä.

Odotamme sinulta avointa ja innostunutta asennetta yhdessä samanhenkisen tiimin kanssa. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä sekä kykyä hahmottaa prosessien toimintaa.

Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista. Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan etätyötä.

Saat meillä kaupungin monipuoliset henkilöstöedut ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa. Tarjoamme käyttöösi myös työsuhdematkalipun. Henkilöstöetuihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa www.helsinkirekry.fi

Haastattelut järjestetään viikolla 37, 38 ja 39 joko ryhmä- tai yksilöhaastatteluina. Haastattelun yhteydessä sinulla on mahdollisuus tavata ja haastatella tulevia työkavereitasi.

Luemme eduksi Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän tuntemisen sekä aiemman kokemuksen sosiaaliohjauksesta ja päätöksenteosta.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1820-19. (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13). Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.


Luemme eduksi


3 370,37 e/kk