(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.8.2019

Tehtävän kuvaus


Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelut jakautuvat kuuteen palvelukokonaisuuteen: asumisen tuki, ensilinjan palvelut, mielialahäiriöpalvelut, psykoosipalvelut, päihdepalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys.

Haemme kehittämismyönteistä sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan psykoosipalveluihin Auroran sairaalan liikkuvan avohoidon työryhmään. Tehtävä täytetään 23.9.19 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Liikkuvaa avohoitoa toteutetaan työparityöskentelynä kuntouttavalla, joustavalla, yksilöllisellä ja tarpeenmukaisella hoito-otteella potilaiden omassa asuinympäristössä. Kohderyhmä on pääsääntöisesti uusiutuvista psykooseista kärsivät, avohoitoon toistuvasti sitoutumattomat, skitsofreniaa tai skitsoaffektiivista häiriötä sairastavat potilaat, joiden hoidossa muut hoitokeinot on todettu riittämättömiksi (aluepoliklinikan, psykiatrisen kotihoidon, Tehon ja muiden tukikeinojen, esim. tuetun asumisen tarjoamat keinot).

Tehtävässä yhdistyvät aikuissosiaalityön ja terveydenhuollon sosiaalityön tehtävät ja siihen kuuluu mm. palvelutarpeen arviointia, harkinnanvaraisen ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen päätöksentekoa, muita sosiaalihuoltolain mukaisia tehtäviä sekä SAS-prosessien ja muiden palvelujen käynnistämistä sekä yhteistyötä potilaan läheisten ja verkostojen kanssa.

Tarjoamme sinulle kaupungin henkilöstöedut, esimerkiksi työsuhdematkalippuedun ja ammattiasi tukevaa koulutusta. Helsingin kaupungilla on myös työsuhdeasuntoja.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1628-19. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.Luemme eduksi


hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.