(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.8.2019

Tehtävän kuvaus


Haemme sosiaalityöntekijää määräaikaiseen toimeen lastensuojelun sijoituksen sosiaalityön laitoshoidon työryhmään 2.9.-31.12.2019 väliseksi ajaksi.

Tehtäviisi kuuluu työparina toimiminen sijoituksen aikaiselle lapsen vastuusosiaalityöntekijälle, avustavat työtehtävät sijoituksen sosiaalityössä, virka-aikainen päivystys, lapsen ja lapsen vanhempien kanssa työskentely sekä yhteistyö sijaishuoltopaikan ja lapsen muun verkoston kanssa. Työsi on mielekästä, haastavaa ja palkitsevaa lastensuojelun kuntouttavalla sektorilla. Työ edellyttää valmiutta matkustamiseen.

Työ sopii sinulle, jos haluat tutustua sijoituksen sosiaalityöhön, mutta et ole vielä valmis vastuusosiaalityöntekijän tehtäviin. Lisäksi työ sopii sinulle, jos pidät vaihtelevasta työstä ja sinulla on kykyä itsenäiseen toimintaan ja työskentelyyn työparina, tiimissä ja erilaisissa verkostoissa. Käytössämme on kannettavat tietokoneet ja sinulla on mahdollisuus etätyöhön. Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista.

Sijoituksen sosiaalityössä toimii yhteensä kahdeksan sosiaalityön työryhmää. Jokaisessa työryhmässä on johtava sosiaalityöntekijä ja 5-7 sosiaalityöntekijää. Kehitämme toimintaamme aktiivisesti.

Jokaisella tiimillä on oma ryhmätyönohjaus. Lisäksi sijoituksen sosiaalityön tukena ovat kaksi sosiaaliohjaajaa, asiakasohjauksen sijoittajasosiaalityöntekijät sekä toimistotyöntekijät. Työryhmissämme on toimivat rakenteet ja suunnitelmallinen perehdytys. Säännöllinen lähiesimiehen ja tiimin tuki ovat tärkeä osa sosiaalityön toteuttamista. Lisäksi yhteistyörakenteet sekä oman organisaation sisällä että ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa mahdollistavat lapsen edun mukaisen moniammatillisen sosiaalityön.

Työnantajana tarjoamme sinulle henkilöstöetuja, kuten monipuolisia koulutusmahdollisuuksia ja työsuhdematkalipun. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon hankkimisessa. Sijoituksen sosiaalityössä toimii oma aktiivinen virkistyskerho. Voit tutustua Helsingin kaupungin tarjoamiin henkilöstöetuihin tarkemmin osoitteessa helsinkirekry.fi.


Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1604-19. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemukset ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Luemme eduksi


Tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja hyvää kirjallista ilmaisukykyä sekä soveltuvuutta tehtävään.