(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.8.2019

Tehtävän kuvaus


Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelut jakautuvat kuuteen palvelukokonaisuuteen: asumisen tuki, ensilinjan palvelut, mielialahäiriöpalvelut, psykoosipalvelut, päihdepalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys.

Haemme sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan psykoosipalveluihin Auroran sairaalan akuuttiosastolle.

Tehtävässä yhdistyvät aikuissosiaalityön ja terveydenhuollon sosiaalityön tehtävät ja siihen kuuluu mm. palvelutarpeen arviointia, harkinnanvaraisen ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen päätöksentekoa, muita sosiaalihuoltolain mukaisia tehtäviä sekä SAS-prosessien ja muiden palvelujen käynnistämistä. Sosiaalityön painotus on erityistä tukea tarvitsevien, palveluihin kiinnittymättömien ja kriisiytyneessä elämäntilanteessa olevien asiakkaiden kanssa tehtävä työ.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1424-19. (Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13.)
Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.Luemme eduksi


hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.